reklama
Biznes

Co łączy pomorski bursztyn i chińską klasę średnią?

Co łączy pomorski bursztyn i chińską klasę średnią?

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk ponownie spotkał się z konsulem generalnym Chin w Gdańsku Fan Xiaodong . Poruszone zostały między innymi tematy związane ze współpracą handlową, nowych technologiach w transporcie, a także o pomorskim bursztynie, którym jest zainteresowana coraz liczniejsza i zamożniejsza chińska klasa średnia.

Podczas spotkania rozmawiano o rosnącym znaczeniu współpracy gospodarczej Chin z Unią Europejską i wschodnią częścią Europy. Konsul Fan Xiaodong zauważył, że w ciągu ostatnich 5 lat wymiana handlowa Chin i Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła aż dwukrotnie. Szczególnie istotnymi produktami wymiany są środki medyczne, artykuły rolno-spożywcze i technologia. Marszałek Struk podkreślił chęć współpracy w kwestii cyfryzacji sterowania ruchem pomorskiej kolei oraz rozwoju technologii medycznych.

reklama

Współpraca kulturalna stanowi niezwykle ważny element w relacjach Chin z partnerami. Dlatego jednym z kluczowych obszarów dalszej współpracy województwa pomorskiego ma być promowanie pomorskiego dziedzictwa kulturowego w Chinach i zachęcanie chińskich turystów do odwiedzania naszego województwa. Według Chińczyków, bursztyn niesie poczucie harmonii, którą należy podkreślać i promować. Konsul Fan Xiaodong zapoznał się z sukcesem wystawy „Piękno zatrzymane w czasie”, poświęconej polskiej biżuterii z bursztynu, którą można było zobaczyć w chińskim Muzeum Narodowym w prowincji Yunnan w Kuming. Na wystawie prezentowane są m.in.  przekazane przez marszałka Struka stroje i wycinaki kaszubskie. We wrześniu ekspozycja zostanie przeniesiona do Chongqing, drugiego co do wielkości miasta Kotliny Syczuańskiej. Omawiano również możliwości zorganizowania wspólnego festiwalu kulturalnego, szczególnie odnoszącego się do tradycji w ubiorze, biżuterii i pomorskiej kulturze, oraz udział województwa pomorskiego w Expo w Szanghaju.

Konsul generalny podkreślił rolę, jaką w rozwoju gospodarczym Chin odgrywa klasa średnia. Jest to niezwykle pracowita, liczna, ale też wymagająca grupa społeczna – liczy około 400 mln osób, w najbliższych latach prognozuje się, że wzrośnie nawet do 600 mln osób. Jej przedstawiciele chcą najwyższej jakości produktów importowanych, coraz częściej podróżują do Europy i doceniają współczesny nurt otwartości Chin na świat. Marszałek Struk ponownie zaprosił obywateli Chin do odwiedzania naszego regionu i obiecał wsparcie pomorskich przedsiębiorstw w rozwoju ofert skierowanych do klienta i turysty chińskiego.

Komentarze