16/06/2024
Reklama Biznes

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2024 roku?

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2024 roku?

Minimalna stawka godzinowa, podobnie jak wysokość minimalnego wynagrodzenia, ulegnie zmianie dwukrotnie w 2024 roku. Warto wiedzieć, jakie zmiany nas czekają, by odpowiednio skonstruować umowę z pracodawcą.

reklama

Na czym polega minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa określa kwotę za godzinę wykonanej pracy. Nie może być ona niższa, niż przewiduje ustawodawca. Wysokość minimalnej stawki godzinowej zmieniła się 1 stycznia 2024 roku i wynosi 27,70 zł brutto. Kolejna zmiana będzie miała miejsce 1 lipca 2024 roku. Wówczas stawka wzrośnie do 28,10 zł brutto.

Takie rozwiązanie jest z pewnością korzystne dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Stawka godzinowa 2024 ma na celu ochronę osób najniżej wynagradzanych oraz ograniczenie nadużycia umów cywilnoprawnych. Znajomość obowiązujących przepisów pozwoli ochronić się od ewentualnych nadużyć ze strony pracodawcy.

Czy wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie wzrastać?

Ustawowy obowiązek dotyczący minimalnej stawki godzinowej wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Co ważne, nie podlega on regionalizacji, a do przestrzegania obowiązującego prawa zobowiązani są nie tylko przedsiębiorcy, ale również inne jednostki organizacyjne.

Warto podkreślić, że podwyżka stawki minimalnej nie będzie ostatnią. W nadchodzących latach stawka będzie waloryzowana względem wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku również ulegnie dwukrotnemu wzrostowi. Pierwsza zmiana miała miejsce 1 stycznia br. Wynagrodzenie wzrosło z 3.490,00 zł brutto (2 709,49 netto) do 4.242 zł (około 3 221,98 netto) względem ubiegłego roku. Kolejna podwyżka będzie miała miejsce 1 lipca 2024 br. i wyniesie 4.300 zł (około 3 261,53 zł netto).

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia jest m.in. odpowiedzią na istniejącą inflację i choć wiąże się z koniecznością poniesienia przez pracodawców wyższych kosztów, może pomóc najmniej zarabiającym pracownikom.

Warto pamiętać, że jednak nie zawsze minimalna stawka wiąże się z otrzymaniem pełnej kwoty wynagrodzenia. Wystarczy, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, brał opiekę na dziecko czy korzystał z bezpłatnego urlopu.

Minimalna stawka godzinowa a umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie zapewnia minimalnej stawki godzinowej, ponieważ zakłada wypłacenie wynagrodzenia za wykonane dzieło w określonym przedziale czasowym. Zastosowanie tego rodzaju umowy będzie zasadne tylko w przypadku wystąpienia określonych okoliczności.

Minimalna stawka godzinowa to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla osób poniżej 26. roku życia. Nie tylko są zwolnione z podatku dochodowego, ale również od ich wynagrodzenia nie zostają potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. To sprawia, że dla tej grupy osób bardzo często podpisanie umowy zlecenie będzie korzystniejszym rozwiązaniem niż umowy o pracę czy umowy o dzieło.

Artykuł sponsorowany

reklama

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *