reklama
Biznes

Zmiany w przyznawaniu środków dla osób goszczących Ukraińców

Zmiany w przyznawaniu środków dla osób goszczących Ukraińców

Osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy, mogą wnioskować o środki za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom – 40 złotych za dzień za osobę. W ostatnich dniach pojawiło się kilka zmian dotyczących przyznawania tego świadczenia.

reklama

30 czerwca ogłoszono kolejną nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pojawiło się w niej kilka zmian dotyczących przyznawania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Ukraińcom – w wysokości 40 złotych za dzień za osobę.

Od 1 lipca osoby chcące się ubiegać o tę formę wsparcia, które do końca kwietnia zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają 14 dni na złożenie odpowiedniego wniosku. Dokumenty złożone później nie zostaną rozpatrzone.

Kolejna zmiana dotyczy terminów składania wniosków na bieżący okres zakwaterowania:

  •  wnioski, które obejmują okres zakwaterowania do 1 lipca, można składać tylko do końca tego miesiąca (np. jeśli ktoś gościł u siebie obywatela Ukrainy do 30 czerwca, musi złożyć wniosek o świadczenie do 31 lipca),
  • wnioski obejmujące kolejne dni można składać najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniego dnia zakwaterowania (np. jeśli ktoś gościł u siebie obywatela Ukrainy do 5 lipca, może złożyć wniosek do 5 sierpnia. Wnioski dostarczone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia).


Z kolei 25 czerwca weszło w życie kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tej formy wsparcia i przedłużenia jej wypłaty. Wskazano w nim, że gmina może przedłużyć okres, za który będzie wypłacone świadczenie pieniężne w wysokości 40 złotych za dzień za osobę. Do tej pory maksymalny okres wynosił 120 dni od dnia przekroczenia przez obywatela Ukrainy, uciekającego przed wojną, granicy z Polską. Obecnie gmina może przedłużyć ten okres dla określonej grupy osób, m.in. kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnościami czy samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci.

Promocje i rabaty!. Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę