Biznes

Czy najniższe wynagrodzenie jest wolne od zajęć komorniczych?

Czy najniższe wynagrodzenie jest wolne od zajęć komorniczych?

Postępowanie komornicze to często jedyny sposób na odzyskanie długu. Komornik doprowadzi do egzekucji długu z majątku dłużnika biorąc pod uwagę jego zarobki czy np. posiadaną nieruchomość. Warto jednak pamiętać, że komornik nie może zająć dłużnikowi całego wynagrodzenia za pracę.

reklama

Aby wszcząć postępowanie komornicze potrzebny jest odpowiedni wyrok sądu, opatrzony klauzulą wykonalności. Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika, musi poinformować go o wszczęciu wobec niego postępowania komorniczego, a także wezwać do zwrócenia długo wierzycielowi. Objęcie egzekucją komorniczą to duże obciążenie dla dłużnika. Komornik ma szerokie kompetencje i może zająć niemal wszystkie składniki majątku dłużnika np. sprzęty RTV, samochód, dzieła sztuki, a nawet mieszkanie. Z egzekucji komorniczej są jednak zwolnione podstawowe przedmioty potrzebne do życia, takie jak żywność, leki, odzież, opał, przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu czy do nauki, a także np. sprzęt rehabilitacyjny. Komornik nie może też zająć całego wynagrodzenia za pracę. Jaka kwota z pensji może zostać potrącona na poczet długu?

Jaka kwota wynagrodzenia jest wolna od potrąceń?

Kwoty wolne od potrąceń komorniczych są dokładnie określone przez prawo. Jest to maksymalna granica, do której komornik może zająć część wynagrodzenia dłużnika. Kwota ta jest zależna od aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Komornik musi zostawić na koncie dłużnika minimalną wartość w kwocie netto. W 2021 roku minimalna wartość wynagrodzenia na umowie o pracę wynosiła 2800 złotych brutto. Jako że komornik jest zobowiązany pozostawić 80% wartości minimalnej pensji „na rękę”, to na koncie poddawanego egzekucji dłużnika będzie musiało zostać po przeprowadzonych czynnościach nie mniej niż 2078 złotych. Powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, komornik może jednak zająć środki pieniężne o dowolnej wysokości, tak aby pokryć wysokość długu. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule https://money24.pl/ile-moze-zabrac-komornik-z-pensji. Komornik może zając pensję wypłacaną zarówno gotówką, jak i na konto bankowe. W celu zajęcia wynagrodzenia dłużnika, komornik zgłasza się do pracodawcy dłużnika o potrąceniu odpowiedniej kwoty z jego pensji. Jeśli komornik zająłby zbyt dużą kwotę i na koncie dłużnika pozostałyby środki finansowe mniejsze niż wynagrodzenie minimalne, to dłużnik ma prawo zaskarżyć działania komornika w formie pisemnej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Niestety, z tytułu np. umowy zlecenie czy o dzieło, prawo nie chroni środków w jakiejkolwiek kwocie netto. Komornik ma więc pełne prawo zająć całą kwotę tych środków bez pozostawiania określonej wartości środków równych obecnej płacy minimalnej. Jednakże, zobowiązany jest pozostawić pieniądze w wymiarze brutto. Jeśli komornik prowadzi egzekucję na poczet zaległych alimentów, to ma on prawo zająć do 60% wynagrodzenia, tak aby na koncie dłużnika pozostało 40% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Warto pamiętać o tym, że komornik może objąć egzekucją również rentę lub emeryturę. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku postępowanie zostaje umorzone i może zostać wznowione, gdy sytuacja dłużnika się poprawi.

POLECAMY
 
close-link