reklama
Biznes

Umowy na budowę 10 dróg w dzielnicy „Lębork Wschód” podpisane!

Umowy na budowę 10 dróg w dzielnicy „Lębork Wschód” podpisane!

W ratuszu uroczyście podpisano wczoraj z wykonawcami trzy umowy na budowę 10 dróg w rozwijającej się dzielnicy „Lębork Wschód”. Miasto Lębork pozyskało na ten cel 8 mln 820 tys. 126 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. To aż 95% wszystkich kosztów budowy w/w dróg na osiedlu. Wartość umów z wykonawcami opiewa łącznie na 9 mln 284 tys. 357 zł.  

reklama

Ze strony samorządu Lęborka umowy podpisali Burmistrz Witold Namyślak i Skarbnik Miasta Arleta Bałon. W ramach I części inwestycji firma STRABAG sp. z.o.o wybuduje za 6 mln 124 tys. 132 zł ulice: Wrzosową, Miodową, Miętową, Poziomkową, Jeżynową i Jagodową. Wykonawcę reprezentowali Dyrektor Finansowy Michał Kubiak i Dyrektor Techniczny Mariusz Schab.

II i III część inwestycji tj. ulice Lwowską, Grodzieńską i Graniczną wykona za 3 mln 160 tys. 224 zł i 12 gr Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski. Wykonawcę na uroczystości podpisywania umów reprezentował właściciel firmy Przemysław Kozłowski.

W wydarzeniu uczestniczyła również Anna Krzeszewska – menedżer ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Społecznego, podmiotu który udzielił promesy na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Sekretarza Stanu i posła Piotra Müllera na uroczystości reprezentowała radna wojewódzka Mirosława Kaczyńska. W wydarzeniu podpisania umów uczestniczyli także zastępcy burmistrza Jerzy Pernal i Teresa Ossowska-Sara, sekretarz miasta Marian Kurzydło, radna miejska Halina Łukian oraz pracownicy Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku.  

Ulice Wrzosowa, Miodowa, Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa, Jeżynowa, Miętowa, Lwowska, Grodzieńska i Graniczna (część) na osiedlu „Lębork Wschód” to drogi gruntowe, choć w większości już z oświetleniem. Stoi już przy nich sporo domów jedno- i dwurodzinnych, a także szeregowych. Ich mieszkańcy mają teraz konkretną perspektywę  poprawy komfortu dojazdu i dojścia do swych domów, a także estetyki osiedla.

Zakres zadań obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową (w tym budowę zbiorników odsączających) oraz chodników, a na niektórych odcinkach ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej – na ul. Poziomkowej, Jagodowej, Jeżynowej, Malinowej i części Wrzosowej oraz odcinku ul. Granicznej. Pierwszy odcinek ul. Granicznej (asfalt) wraz z oświetleniem wybudowany został w 2021 roku.

Termin realizacji budowy wymienionych dróg wyniesie 18 miesięcy od podpisania umów z wykonawcami, ale istnieje duża szansa na skrócenie tego terminu o kilka miesięcy. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest wiosną br.

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych jest zapewnienie bezzwrotnego dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta województwa oraz realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną i atrakcyjność JST.