reklama
Biznes

Kolejne granty w Lęborku już rozdane!

Kolejne granty w Lęborku już rozdane!

W piątek (11.03) przedstawiciele władz Powiatu Lęborskiego spotkali się z reprezentantami organizacji pozarządowych, którzy uczestniczyli w postępowaniu grantowym, na środki wspierające inicjatywy wynikające z zakresu działalności tych organizacji. 

reklama

Podczas piątkowego spotkania podpisano umowy z ośmioma podmiotami.To kontynuacja przyznawania środków w ramach postępowania grantowego. Pierwsze umowy zostały zawarte 1 marca br.

Obecnie środki otrzymało 8 organizacji na realizację dziesięciu przedsięwzięć. W zakresie tematycznym obejmującym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, środki otrzyma 5 planowanych przedsięwzięć:

 • Czterdziesty Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera XV; Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XXI Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP – ów pamięci Jana Pawła II; VIII Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika,
 • X Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska o Puchar Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 • XXIV Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2022,
 • Organizacja i przeprowadzenie „Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Baltic Cup 2022”,
 • Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej – karate sportowe.

Kolejne umowy dotyczyły realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W tym przypadku dofinansowane zostaną:

 • Organizacja XVI Otwartego Konkursu Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy”,
 • Język polski oraz wsparcie informacyjne dla cudzoziemców,
 • VI Rajd Seniora Powiatu Lęborskiego w Nordic Walking – Aktywny Senior przez cały rok,
 • Nordic Walking dla SENIORA 2022,
 • Nowe sekcje SUDOKU i BRYDŻ na 10-lecie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – uczestnictwo w warsztatach sudoku i brydżowych metodą na wyjście z domu, walkę z osamotnieniem i powrotem do normalności w okresie pandemii.

Zarówno starosta jak i wicestarosta, oprócz samego podpisania dokumentów, rozmawiali z przedstawicielami organizacji na temat ewentualnych problemów z jakimi spotkali się podczas ubiegania się o środki. Jak podkreśliła starosta Alicja Zajączkowska, to bardzo ważne by wsłuchać się w uwagi i sugestie uczestników postępowania grantowego, by przyznawane środki można było uzyskiwać w przyszłości bez niepotrzebnych utrudnień.

Zarząd Powiatu podczas spotkania reprezentowali: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski. 

Kolejne umowy dotyczyły realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W tym przypadku dofinansowane zostaną:

 • Organizacja XVI Otwartego Konkursu Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy”,
 • Język polski oraz wsparcie informacyjne dla cudzoziemców,
 • VI Rajd Seniora Powiatu Lęborskiego w Nordic Walking – Aktywny Senior przez cały rok,
 • Nordic Walking dla SENIORA 2022,
 • Nowe sekcje SUDOKU i BRYDŻ na 10-lecie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – uczestnictwo w warsztatach sudoku i brydżowych metodą na wyjście z domu, walkę z osamotnieniem i powrotem do normalności w okresie pandemii.

Zarówno starosta jak i wicestarosta, oprócz samego podpisania dokumentów, rozmawiali z przedstawicielami organizacji na temat ewentualnych problemów z jakimi spotkali się podczas ubiegania się o środki. Jak podkreśliła starosta Alicja Zajączkowska, to bardzo ważne by wsłuchać się w uwagi i sugestie uczestników postępowania grantowego, by przyznawane środki można było uzyskiwać w przyszłości bez niepotrzebnych utrudnień.