reklama
reklama
Biznes

Aktywne Sołectwo Pomorskie – już można składać swoje wnioski

Aktywne Sołectwo Pomorskie – już można składać swoje wnioski

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił przedsięwzięcie Aktywne Sołectwo Pomorskie – najbardziej aktywne sołectwo może otrzymać dofinansowanie za zadanie, które będzie służyć potrzebom mieszkańców wsi.

reklama

W ramach projektu gminy mogą otrzymać nawet 10 tyś zł, a środki przeznaczyć na przykład na remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni czy miejsca integracji mieszkańców.

Gmina może wnioskować o przyznanie rekomendacji maksymalnie dla jednego zadania ze swojego terenu.

Gmina Nowa Wieś Lęborska zachęca o składanie wniosków w Kancelarii Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 08.02.2022 r. do godz. 15:30, a następnie najlepszy wniosek zostanie podpisany przez Wójta i Skarbnika oraz złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w terminie do 14 lutego 2022 r.

Zadanie musi być atrakcyjne i oryginalne w wymiarze lokalnym, wpływać na podnoszenie wartości krajobrazu wiejskiego przy jednoczesnym zachowaniu charakteru wsi, pozytywnie wpływać na jakość środowiska, służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, mieć wymiar edukacyjny oraz zakładać udział środków własnych (wkład finansowy).