reklama

Od 30 sierpnia do 6 września 2021 r. będzie można ubiegać się o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku.

reklama

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 19 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00. organizuje spotkanie on-line (na platformie ZOOM) dot. wypełniania wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Link do spotkania: https://zoom.us/j/92840589076?pwd=TlVOdjZnNThqYmhrVjByVWRkOWgvZz09

Na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, lęborski PUP dysponuje środkami z rezerwy KFS w wysokości 272.460 zł. Wśród priorytetów przyjętych przez Krajową Radę Rynku Pracy w bieżącym roku znalazły się:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Szczegóły zawierające wyjaśnienia dotyczące wymienionych priorytetów znajdują się na stronie: https://lebork.praca.gov.pl/-/15803956-ogloszenie-o-naborze-do-kfs

Fotowoltaika? Darmowa wycena od ENERGETYCZNYCH z Lęborka!
Darmowa wycena
POLECAMY
 
close-link