reklama

11 maja br. w Urzędzie Miejskim w Lęborku odbyło się kolejne spotkanie samorządowców z Gminy Miasta Lębork, Powiatu Lęborskiego, Gminy Miejskiej Łeba, Gminy Nowa Wieś Lęborska, Gminy Łęczyce oraz Gminy Wicko, na którym omówiono przedsięwzięcia  inwestycyjne w obszarach tematycznych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) wpisujących się w program Fundusze Europejskie dla Pomorza. Dotyczą one:

reklama
  • mobilności miejskiej;
  • efektywności energetycznej;
  • adaptacji do zmian klimatu;
  • infrastruktury zdrowotnej;
  • bioróżnorodności i ochrony przyrody;
  • imigrantów.

Obecnie trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w zakresie kwalifikowalności zaproponowanych przedsięwzięć. Wypracowano również formę współpracy przy tworzeniu Strategii Terytorialnej dla wszystkich partnerów ZIT Lęborka.

W spotkaniu uczestniczyli: Marian Kurzydło – Sekretarz Miasta Lęborka, Alicja Zajączkowska – Starosta Powiatu Lęborskiego, Piotr Wittbrodt – Wójt Gminy Łęczyce, Monika Włusek – Z-ca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, Krzysztof Król – Z-ca Burmistrza Łeby oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Lęborku, Urzędów Gmin i Powiatu.

fot.: lebork.pl

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę