reklama
Biznes

Przypomnienie o terminach płatności i dokumentach rozliczeniowych

Przypomnienie o terminach płatności i dokumentach rozliczeniowych

Od początku tego roku obowiązuje pakiet ustaw Polski Ład. Wraz z nim weszły w życie zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składek. Od tego czasu wszyscy płatnicy mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

reklama

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i opłacają składki na własne ubezpieczenia lub Ci, którzy z nimi współpracują muszą, począwszy od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, ZUS RCA) do ZUS. Ten obowiązek ciąży na nich nawet wówczas, gdy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, a do tej pory były z niego zwolnione. Zwolnienie ze składania dokumentów dotyczy jedynie duchownych, osób, które składających je za nianie oraz tych, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.

Dla większości płatników zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostał bez zmian i nadal opłacają one składki do 5. dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych płatników termin zależy od tego czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Do 15. dnia następnego miesiąca opłacają i rozliczają je za dany miesiącm.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Do 20. dnia następnego miesiąca muszą wykonać ten obowiązek pozostali płatnicy, np. ci, którzy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, czy spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

W związku ze zmianami podstawy wymiaru składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność od stycznia 2022 r., zmieniły się też wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA. W dokumentach tych przedsiębiorcy podają teraz dodatkowe informacje, m.in. formę opodatkowania w danym miesiącu, przychód lub dochód. Uchylony został raport ZUS RZA. Od dokumentów składanych za styczeń 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu następuje w raporcie ZUS RCA. Dotyczy to także korekty raportów ZUS RZA za okres 1999-2021 r.