reklama
Biznes

ZUS obliczy wysokość Twojej emerytury

ZUS obliczy wysokość Twojej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze zwaloryzowane świadczenia. Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrastają równo o 7 procent. Przy tej okazji warto przypomnieć jak obliczana jest emerytura na tzw. nowych zasadach.

reklama

Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończył powszechny wiek emerytalny (60/65 lat) i opłacił przynajmniej jedną składkę na ubezpieczenia społeczne.

Na wysokości emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej składek odłożymy i im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe świadczenie otrzymamy. Ustawa określa jedynie minimalny wiek przejścia na emeryturę – jest ona bowiem prawem, a nie obowiązkiem. Każdy sam podejmuje decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa naszą emeryturę o ok. 8–10%.

Samo wyliczenie emerytury sprowadza się do prostego działania. Należy podzielić kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego i subkoncie oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej, tych którzy pracowali przed 1999 r. przez średnie dalsze trwanie życia w momencie przejścia na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia wyraża się w miesiącach i ustala wspólnie dla mężczyzn i kobiet.

Od stażu pracy zależy gwarancja, że emerytura nie będzie niższa od kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, która od 1 marca będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Dostaną ją kobiety, które mają co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz mężczyźni, którzy mają ich co najmniej 25 lat. Okresy składkowe związane są z aktywnością zawodową. Mogą to być okresy ubezpieczenia czy samodzielnego opłacania składek. Natomiast okresy nieskładkowe to czas braku tej aktywności, np. nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (pod warunkiem jej ukończenia) czy pobierania zasiłku chorobowego. Okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 okresów składkowych.

Na wysokość emerytury znacząco wpływa waloryzacja składek i kapitału początkowego. Polega ona na pomnożeniu zapisanych w ZUS kwot przez wskaźnik waloryzacji.

Wysokość hipotetycznej emerytury możemy obliczyć sami w specjalnym kalkulatorze udostępnionym na stronie zus.pl. Taką informację znajdziemy też na swoim profilu na PUE ZUS. Decydując się na przejście na emeryturę warto najpierw skontaktować się z doradcą emerytalnym, który znajduje się w każdej placówce ZUS. Pomoże on nie tylko obliczyć wysokość hipotetycznej emerytury, ale także podpowie jakie dokumenty przygotować i jak je wypełnić.

Prowadzona właśnie waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 28 lutego 2022 r. przez wskaźnik zależny od wzrostu cen towarów i usług oraz od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W tym roku wynosi on 107 proc.

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się w kwietniu.

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę