16/06/2024
Biznes

Przeczytaj, zanim wypłacisz gotówkę z konta. GOTÓWKI NIE ZABRAKNIE.

Przeczytaj, zanim wypłacisz gotówkę z konta. GOTÓWKI NIE ZABRAKNIE.

Bank PKO w związku z sytuacją wypłacania gotówki przez dużą ilość osób przekazał informację:

reklama

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie wypłatami gotówki zarówno w oddziałach, jak i w bankomatach. PKO Bank Polski jest dobrze przygotowany na tę sytuację, podobna miała już miejsce na początku 2020 r. tuż po wybuchu pandemii COVID-19. Bank dysponuje odpowiednimi zasobami gotówki i w większości oddziałów oraz bankomatów jest ona dostępna na bieżąco. W niektórych lokalizacjach, gdzie popyt na gotówkę jest szczególnie wysoki, przejściowo, do momentu dostarczenia jej kolejnego transportu, wypłata gotówki może być utrudniona. Są to jednak sytuacje, które mają charakter lokalny i krótkotrwały, a ich jedynym powodem są ograniczenia logistyczne.

Zwracamy także uwagę na fakt, że większe wypłaty gotówki w oddziałach trzeba awizować – czyli uprzedzić oddział o zamiarze takiej wypłaty i umówić się na dogodny termin dokonania takiej operacji. Konieczność awizacji większych wypłat nie jest nowym rozwiązaniem – stosowana jest od wielu lat i wynika z konieczności zaplanowania z wyprzedzeniem odpowiednich dostaw gotówki. Wysokość wypłat, które trzeba wcześniej awizować może być różna w zależności od oddziału.

Wszystkich klientów zachęcamy do korzystania z rozwiązań bezgotówkowych – przelewów, płatności kartowych i transferów BLIK.

reklama