03/03/2024

Niemal 1,5 miliona złotych zostanie przeznaczone na cyfryzację w Gminie Potęgowo. Dofinansowanie pochodzi z programu Polska Cyfrowa.

reklama

W ramach pierwszego programu – Granty PPGR, wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR – gmina otrzymała dotację w wysokości 1.223.320 zł. Za powyższą kwotę zostanie zakupionych 476 laptopów wraz z ubezpieczeniem dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Komputery otrzymają wszystkie osoby, które w odpowiednim terminie złożyły w Urzędzie Gminy wniosek i pozytywnie przeszły weryfikację. Zgodnie z zapisami regulaminu, kwota na jeden laptop nie może przekroczyć 2,5 tys. zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

W ramach drugiego programu – Cyfrowa Gmina, który wspiera instytucje samorządowe w rozwoju cyfrowym, kwota dofinansowania wynosi 204.630 zł. Przyznany grant zostanie wykorzystany na zakup sprzętu komputerowego, serwerów, zestawu do wideokonferencji, tabletów i nagłośnienia bezprzewodowego do obsługi sesji Rady Gminy oraz na modernizację sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy. Powstanie diagnoza  cyberbezpieczeństwa oraz odbędą się szkolenia dla pracowników.

– Jeszcze w tym miesiącu przystąpimy do przygotowania opisów przedmiotu zamówienia, tak by w marcu móc rozpocząć procedury przetargowe. ?Zależy nam na tym, aby laptopy jak najszybciej trafiły do uprawnionych, młodych mieszkańców naszej gminy – mówi wójt Dawid Litwin.

Jak informuje minister funduszy i polityki regionalnej, 1604 gminy złożyły wnioski o dofinansowanie w projekcie „Granty PPGR”. Otrzymają one łącznie ponad 586 mln zł. Do uczniów trafi 215 399 komputerów i laptopów, 3 221 tabletów, a w ramach tych środków ponad 31 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup potrzebnego oprogramowania.

reklama