reklama
reklama
Biznes

Nowe terminy płatności składek

Nowe terminy płatności składek

Od 2022 roku wraz z Polskim Ładem dla większości płatników zmienia się termin płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

reklama

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin czy miast) termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Dla płatników składek, którzy są osobami prawnymi np. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. – będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca.

Natomiast do 20. dnia następnego miesiąca płacić składki i przekazywać dokumenty będą pozostali płatnicy, m.in. jednoosobowe firmy i inne podmiotów bez osobowości prawnej.

Do końca 2021 r. osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, czyli takie które opłacając składkę wyłącznie za siebie miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Od 2022 r. termin ten wydłużono do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składanych począwszy od stycznia 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.