reklama
Biznes

Można już składać wnioski dotyczące realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Można już składać wnioski dotyczące realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin składania wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku do 9 lutego.

reklama

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Na terenie województwa pomorskiego realizowane są następujące obszary:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, a także w warsztatach terapii zajęciowej oraz gminach dowożących osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich obszarem placówek służących rehabilitacji.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednostką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku: p. Agata Skrzypek lub p. Natalia Kąkowicz-Klemp (tel. 598628106).

Komentarze
Szukasz idealnego miejsca na nowy dom?
Zadzwoń! tel. 606 281 357