reklama
Biznes

Droga S6 a planowana wschodnia obwodnica Lęborka. Czy będą mogły być połączone?

Droga S6 a planowana wschodnia obwodnica Lęborka. Czy będą mogły być połączone?

Tematyka związana z realizowaną inwestycją budowy trasy S6 była głównym tematem spotkania starostów, burmistrzów i wójtów z powiatu lęborskiego z Grzegorzem Stachowiakiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

reklama

Głównym tematem rozmów było omówienie zamierzeń budowy połączenia trasy S6 – od węzła Lębork-Wschód z drogą wojewódzkiej nr 214 w kierunku Łeby z ominięciem ścisłego centrum Lęborka. Dyskusja nawiązywała do tez zaprezentowanych podczas sierpniowego spotkania samorządowców w starostwie, podczas którego uczestnicy debaty interesowali się rozwiązaniami zastosowanymi na poszczególnych węzłach inwestycji z uwzględnieniem jak najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia korzyści komunikacyjnych dla mieszkańców poszczególnych gmin.

Wówczas też po raz pierwszy po podpisaniu umowy na budowę lęborskiego odcinka S6 podniesiono kwestię potrzeby budowy obwodnicy wschodniej Lęborka wyprowadzającej ruch z S6 w kierunku Łeby poza centrum miasta.

Niestety, to zadanie w pełni nie może liczyć na dofinansowanie, dlatego też konieczne jest zastosowanie rozwiązania alternatywnego, polegającego na sprawnym połączeniu S6 z ulicą Gdańską. Aktualne projektowe umiejscowienie węzła Lębork-Wschód umożliwia połączenie z ulicą Gdańską przy zastosowaniu wariantu budowy 700 metrowego odcinka drogi. Wiąże się to z koniecznością wybudowania jednego wiaduktu kolejowego, mostu na rzece Łebie i skrzyżowania typu rondo z ul. Gdańską. To tańsze od budowy całej obwodnicy rozwiązanie zawiera element perspektywiczny, pozwalając w przyszłości na przedłużenie tego połączenia do DW 214 w kierunku Łeby, za Nową Wsią Lęborską (na wysokości dawnego POM).


Dyrektor ZDW Grzegorz Stachowiak odniósł się również do aktualnego stanu dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu lęborskiego. Przedstawił też zasady na jakich odbywa się współfinansowanie remontów dróg wojewódzkich przebiegających przez gminy. Zgodnie z przyjętymi regułami, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje nawierzchnie asfaltowe, zaś wykonanie odwodnień i chodników znajduje się po stronie gmin.

Komentarze
Szukasz idealnego miejsca na nowy dom?
Zadzwoń! tel. 606 281 357