reklama
Biznes

W Lęborku zmieniają się zasady dofinansowania starych pieców

W Lęborku zmieniają się zasady dofinansowania starych pieców

Miasto Lębork przeznaczyło dodatkowe 400 tysięcy złotych na wymianę „kopciuchów”, czyli starych węgłowych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy Lęborka, którzy wymienili piec i planują złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów z tym związanych ze środków budżetu miasta powinny uczynić to do końca roku 2021. Wnioski składane na dotychczasowych zasadach nie będą przyjmowane w roku 2022.

reklama

W roku 2022 planowana jest zmiana zasad udzielania dotacji na te działania. Dofinansowane będą  zadania nierozpoczęte, a wszelkie wydatki związane z wymianą źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne, o dofinansowanie których wnioskodawcy będą wnioskować, będą musiały być poniesione po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji. Zadania będą musiały zostać wykonane w danym roku budżetowym do 31 października, a rozliczenie dotacji musi nastąpić nie później, niż do 15 listopada danego roku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje będzie corocznie określała uchwała budżetowa na dany rok.

Szczegóły nowych zasad udzielania dotacji celowych określi uchwała Rady Miejskiej w Lęborku i po jej wejściu w życie zostaną podane do publicznej wiadomości.

Komentarze
Szukasz idealnego miejsca na nowy dom?
Zadzwoń! tel. 606 281 357