reklama
Biznes

Narada w sprawie ekspresówki S6. Samorządowcy mieli uwagi

Narada w sprawie ekspresówki S6. Samorządowcy mieli uwagi

Samorządowcy z gmin, przez które przebiegać będzie „lęborski” odcinek drogi ekspresowej S6 spotkali się w Starostwie Powiatowym w Lęborku z przedstawicielami inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcy – firmy Budimex S.A. Rozmawiano o harmonogramie inwestycji i ewentualnych korektach ułatwiających korzystanie z nowej drogi mieszkańcom okolicznych gmin.

reklama

Przypomnijmy, że umowa na wykonanie odcinka drogi S6 Leśnice – Bożepole Wielkie została podpisana 29 lipca br. Powstać ma w ciągu 38 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, jednak prace rozpoczną się najprawdopodobniej za ok. 17 miesięcy, ponieważ tyle trwa uzgadnianie szczegółów na etapie wykonawczym, w tym oczekiwanie na uzgodnienia związane z oddziaływaniem na środowisko. Inicjatorem spotkania był samorząd powiatu lęborskiego, który reprezentowali: Zdzisław Chojnacki – Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego, Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i wicestarosta Edmund Głombiewski, prowadzący spotkanie, w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, którą podczas rozmów reprezentowała Anita Oleksiak – dyrektor oddziału GDDKiA w Gdańsku wraz z kierownikiem projektu i rzecznikiem GDDKiA.

W imieniu wykonawcy, firmy Budimex S.A. o przygotowaniach do realizacji i już podjętych działaniach mówił Wojciech Kołacki, inżynier kontraktu, wraz ze współpracownikami. Robocze rozmowy odbywały się z udziałem trzech samorządów gminnych, przez których tereny będzie przebiegała realizowana inwestycja. Lębork reprezentował burmistrz Witold Namyślak wspólnie z Jarosławem Litwinem – Przewodniczącym Rady Miasta Lęborka, gminę Nowa Wieś Lęborska – Pełniący Funkcję Wójta Mikołaj Bazyli Ochman, gminę Łęczyce – wójt Piotr Wittbrodt. To na terenie tej gminy nowo realizowany odcinek połączy się z już niemal ukończonym odcinkiem Strzebielino – Gdynia. Strategiczną rolę dla rozwoju całego regionu podkreśliła obecność na spotkaniu parlamentarzystów i ich reprezentantów. W rozmowach uczestniczyli: senator Kazimierz Kleina i reprezentujący posła Piotra Müllera Marcin Brodalski, kierujący biurem poselskim w Lęborku.

Samorządowcy interesowali się rozwiązaniami zastosowanymi na poszczególnych węzłach – południowym, wschodnim i węźle w Łęczycach, by przyjęte rozwiązania uwzględniały jak najlepsze wpisanie się inwestycji w interes gminy, czyli komunikacyjną dostępność przyjazną dla funkcjonujących na gminnych terenach przedsiębiorstw, uwzględnienie przyszłych potrzeb w związku z istniejącymi terenami inwestycyjnymi oraz komfort korzystania mieszkańców z nowej trasy. Samorządowcy podnosili kwestię potrzeby budowy fragmentu obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu DW 214 do ul. Gdańskiej i połączenia z siecią drogową Osiedla Lębork-Wschód, jednak jest to odrębne przedsięwzięcie, nie związane z budową S6 i znajdujące się w kompetencjach samorządu województwa pomorskiego.

Realizacja S6 stała się faktem. Lęborski odcinek S6 to najdłuższy i najdroższy odcinek całej trasy łączącej w przyszłości Trójmiasto ze Szczecinem. 22 km odcinek będzie kosztował 718,6 mln zł. Inwestycja w całości, a więc połączenie Trójmiasto – Szczecin drogą ekspresową, ma zostać sfinalizowana do roku 2025. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczone zostało 9 mld zł w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg, który przejmując finansowanie na skarb państwa, zamiast wcześniej zakładanego finansowania w partnerstwie publiczno-prywatnym, gwarantuje, że nie zabraknie środków na stworzenie najważniejszej na Pomorzu komunikacyjnej arterii mającej ogromny wpływ dla poprawy warunków komunikacyjnych, rozwój ruchu turystycznego, a przede wszystkim będącego korzystnym elementem wspierającym rozwój gospodarczy regionu.

Zdaniem samorządowców, podobne spotkania, jak to, które odbyło się w lęborskim starostwie są potrzebne i korzystne dla usprawnienia procesu inwestycyjnego i realizacji przedsięwzięcia. Prowadzący spotkanie wicestarosta Edmund Głombiewski zaproponował przedstawicielom samorządów, by złożyli pisemnie swoje uwagi i propozycje, które przekazane zostaną GDDKiA w Gdańsku oraz wykonawcy, z prośbą o rozważenie możliwości ich uwzględnienia na obecnym etapie prac projektowych. Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska zadeklarowała uwzględnienie tematyki związanej z realizacją budowy obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu DW 214 na jednym z kolejnych posiedzeń Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów powiatu lęborskiego.

Fotowoltaika? Darmowa wycena od ENERGETYCZNYCH z Lęborka!
Darmowa wycena
POLECAMY
 
close-link