reklama
Biznes

Zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Rząd rozszerza wsparcie dla przedsiębiorców

Zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Rząd rozszerza wsparcie dla przedsiębiorców

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek, również za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienie za grudzień 2020 r., styczeń, a także luty 2021 r. o ile spełnione zostaną nowe warunki. Możliwe będzie też uzyskanie od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.

reklama

Zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r., którego część przepisów wejdzie w życie 4 maja.

Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki Covid-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały wsparcie oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed listopadem 2020 roku, a 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Trzeba porównać przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Można ten przychód porównać również do przychodu z września 2020 roku. Nowością jest natomiast możliwość porównania przychodu do osiągniętego w lutym 2020 r., czyli przed pandemiom.

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stan epidemii.

Wnioski do ZUS w ramach nowej Tarczy Antykryzysowej będzie można składać od 4 maja, wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych, czyli PUE ZUS.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę