16/06/2024
Biznes

Marszałek Struk po raz kolejny apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie unijnych funduszy

Marszałek Struk po raz kolejny apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie unijnych funduszy

Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na program regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. W środę 7 kwietnia marszałek Mieczysław Struk po raz kolejny zwrócił się do premiera Morawieckiego z apelem o transparentny i sprawiedliwy podział środków.

reklama

„Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, województwo pomorskie jest jednym z tych, które dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że taki podział środków wpłynie negatywnie na rozwój naszego województwa. Mniej pieniędzy oznacza mniej projektów realizowanych przez samorządy, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorców. Będzie mniej pieniędzy na inwestycję, zdrowie, naukę czy infrastrukturę” – pisze Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Marszałek przypomniał, że Pomorzanie zgodnie apelują o zwiększenie środków. Apel w tej sprawie poparło kilkadziesiąt pomorskich samorządów, organizacji zrzeszających samorządowców oraz 400 przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych. Specjalne stanowisko w tej sprawie zajęli również członkowie Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego a także samorządowcy ze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stanowisko skierowane do rządu w sprawie podziału funduszy unijnych wystosowali też pomorscy radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy proszą „przynajmniej o uwzględnienie przy rozdysponowaniu rezerwy, na projekty które będą wyrównywały szanse rozwojowe najbardziej wykluczonych obszarów wewnątrz województwa”.

Internetową petycję dotyczącą o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza podpisało 12,5 tys. mieszkańców naszego regionu: https://pomorskie.eu/petycja/

reklama