reklama
Biznes

Miliony na inwestycje wodno-kanalizacyjne w regionie lęborskim

Miliony na inwestycje wodno-kanalizacyjne w regionie lęborskim

Gminy Nowa Wieś Lęborka, Wicko i Cewice znalazły się na liście 1714 samorządów w Polsce samorządów objętych wsparciem finansowym na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Z Rządowego Programu Polski Ład samorządy te otrzymają prawie 4,5 mln złotych.

Na inwestycje związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę gminy Cewice i Nowa Wieś Lęborska otrzymały po 300 tys. złotych. W zakresie budowy i modernizacji kanalizacji dofinansowania były znacznie wyższe. Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała na ten cel 2 mln 678 tys. 342 zł, a gmina Wicko 1 mln 196 tys. 571 złotych.

reklama

Rząd zdecydował wesprzeć dodatkowymi środkami 4 mld złotych regiony, które najbardziej tego potrzebują. Samorządy otrzymają środki automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Dodatkowe środki trafią do gmin jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024.

Środki w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zostały podzielone między gminy, w których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 90 procent. Z kolei dofinansowanie związane z kanalizacją otrzymały gminy w których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 60 procent. Algorytm podziału środków uwzględniał m.in. poziom zamożności danej gminy.


Komentarze