reklama
Biznes

Rewitalizacja podwórek na Bohaterów Westerplatte i Placu Piastowskim

Rewitalizacja podwórek na Bohaterów Westerplatte i Placu Piastowskim

Miasto Lębork zakończyło budowę kolejnych podwórek integracyjnej na rewitalizowanej dzielnicy „Lębork Nowy Świat”. Tym razem prace objęły podwórka przy budynkach Bohaterów Westerplatte 19 i Plac Piastowski 5.

Na obu podwórkach utwardzono teren, wytyczono miejsce na krzewy i trawę, wykonano chodniki, postawiono wiaty śmietnikowe, drewniane pergole i ławki. Łączny koszt prac na obu podwórkach wyniósł wyniósł 187 tys. zł.     

reklama

Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom objętego programem obszaru. Mają pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi służyć mają także zaplanowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania, a także przedsięwzięcia inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

Komentarze