reklama
Biznes

Powiat Lęborski w „Złotej Piętnastce”

Powiat Lęborski w „Złotej Piętnastce”

Powiat Lęborski wyróżniony w rankingu Związku Powiatów Polskich. Po raz czwarty zakwalifikował się on do rankingowej „złotej piętnastki. Nagrodę podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Wiśle odebrała Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska.

Wcześniej Powiat Lęborski uzyskał wyróżnienia w rankingu ZPP za lata 2017, 2018, 2019. Obecnie przyznane statuetki to podsumowanie wyników uzyskanych w roku 2020.

reklama

– Dziękuję wszystkim, których zaangażowanie i dobre wyniki pracy przyczyniły się do tego wyniku, bo to wspólny sukces wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego: przedstawicieli środowisk nauczycielskich, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz urzędników samorządowych – mówi starosta Alicja Zajączkowska.

Związek Powiatów Polskich prowadzi ranking najlepszych samorządów powiatowych od 2003 roku. Monitoring ekspercki on-line osiąganych wyników prowadzony jest na bieżąco przez cały oceniany rok. W tym czasie zliczane są wyniki cząstkowe. Nagrody dla najlepszych wręczane są podczas Gali towarzyszącej Zgromadzeniu Ogólnemu ZPP. Ocenie poddawane są m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Najwyższe noty powiat uzyskał m.in. za przeprowadzenie programu polityki zdrowotnej, wspieranie zdolnej, utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych, rozwój szkolnictwa zawodowego, udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych, stronę internetową urzędu spełniającą wymagane standardy dostępności, wielkość środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry, na realizację zadań publicznych przez NGO, inicjatywy JST które pomagają zachować specyfikę swojego regionu oraz pielęgnować lokalne zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla jego terenu. Ogółem, wysokie noty oceniający przyznali w 46 na 63 obszary podlegające konkursowej weryfikacji.

Komentarze