reklama
Biznes

Łeba Liderem Inwestycji

Łeba Liderem Inwestycji

Miasto Łeba zajęła V miejsce w corocznym rankingu Liderzy inwestycji Pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota’’, w kategorii Małe Miasta. To już trzeci rok z rzędu tak wysokie miejsce Łeby w tym rankingu.

Gmina miejska co roku realizuje dużą ilość inwestycji, starając się pozyskiwać środki finansowe z zewnętrznych źródeł. Nie jest to łatwe w przypadku samorządów liczących do 5 tys. mieszkańców i o dużej dochodowości na 1 mieszkańca. Znaczne wsparcie uzyskało miasto z programów rządowych tj.: Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

reklama

Miasto Łeba złożyła również wnioski w 2021 roku do Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę blisko 25 milionów złotych, licząc na uzyskanie dofinansowania.

W ostatnim czasie zrealizowano modernizację dróg w historycznym centrum Łeby, m.in. ul. Kościuszki, Abrahama, Pocztowa, Powstańców Warszawy, Piwna czy fragment ul. 1-go Maja z nawierzchni z kostki granitowej. 

W ostatnich latach gmina również zainwestowała w rozbudowę i przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej, Urzędu Miejskiego oraz Biblioteki Miejskiej, które zostały dofinansowane ze środków UE.

Plan realizacji inwestycji na 2021 rok wynosi 16 683 968 zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich 824 999 zł, dofinansowanie z budżetu państwa FDS, RFRD, RFIL: 5 798 130 zł.

Wiadomo, że pozycji inwestycyjnych w planie na 2021 rok jest aż 44. Do najważniejszych należą inwestycje drogowe, ścieżki rowerowe, budowa budynku socjalnego, przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Łebie, adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię, monitoring wizyjny miasta, budowa Pumptracku, budowa Skateparku, przebudowa zejść na plażę (przy OW Górnik, tzw. „Sikorka”, przy ul. Leśnej I etap), budowa przystani kajakowej oraz pola biwakowego na rzece Chełst, siłownie zewnętrzne.

Bez wsparcia ze środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza ze środków rządowych, uzyskanie przez Gminę Miejską Łeba tak wysokiej pozycji w rankingu byłoby niemożliwe.

Komentarze