reklama

Gmina Nowa Wieś Lęborka i Cewice pozyskały 1 mln 575 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ważne inwestycje w popegeerowskich miejscowościach. W Oskowie w gm. Cewice powstanie świetlica, w Nowej Wsi Lęborskiej droga w Obliwicach i Małoszycach oraz oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie. Program jest bezzwrotnym wsparciem dla gmin.

– Środki dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to program stworzony na potrzeby społeczności lokalnych, jego działanie jest szczególnie istotne ze względu na te duże i mniejsze inwestycje odbywające się w naszym najbliższym otoczeniu. Elity III RP usiłowały nam narzucić słownik znaczeń, że PGR-y to obszar gnuśności, bezradności, a wieś można zostawić samą sobie. Dlatego rozpoczęliśmy program wsparcia dla i miejscowości popegeerowskich – mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki.

reklama

Wykaz dofinansowanych inwestycji w powiecie lęborskim:

Gmina Cewice. Budowa świetlicy w miejscowości Oskowo. Wartość dofinansowania: 500 tys. zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie jako miejsca spotkań i organizacji imprez integrujących lokalną społeczność. Będzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony, na rzucie prostokąta o wymiarach 18×10 m, przystosowany pod kątem dostępu dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdować się będzie pomieszczenie na świetlicę, kuchnia, szatnia, kotłownia, sanitariat męski oraz damski i dla niepełnosprawnych. Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wspomagane będzie z odnawialnych źródeł energii.

Gmina Nowa Wieś Lęborska. Przebudowa drogi w Małoszycach. Wartość dofinansowania: 84 tys. zł.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Małoszyce o długości 300 m prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej wraz z utwardzeniem nawierzchni. Inwestycja zakłada: zebranie i profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonanie utwardzenia za pomocą płyt betonowych typu YOMB na pow. 1200 m2 (szer. 4 m) wraz z podbudową drogi z kruszywa naturalnego i wzmocnieniem poboczy.

Gmina Nowa Wieś Lęborska. Dokończenie drogi Garczegorze – Obliwice. Wartość dofinansowania: 91 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 122016G w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice o długości 230 metrów prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej i terenu rekreacyjnego. Inwestycja zakłada: zebranie i profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej (130 m), demontaż istniejących płyt betonowych (100 m) i uzupełnienie kruszywem, wykonanie utwardzenia, wzmocnienie poboczy, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m.

Gmina Nowa Wieś Lęborska. Budowa oczyszczalni i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Niebędzinie. Wartość dofinansowania: 900 tys. zł.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Niebędzinie. Inwestycja polega na: rozbiórce osadnika Imhoffa i dawnego zb. ppoż., budowie ciągu technologicznego oczyszczalni (osadników OW i OWT, reaktorów: RB i studni SI i SPK), instalacji: konstrukcji oporowych, zbiornika do awaryjnego magazynowania ścieków, rurociągów kan. san. grawit. i deszczowej PCV oraz rur. wodociągowych i hydrantu, zasilania i oświetlenia, dostosowania obiektu do obsługi.

Komentarze