16/06/2024

Tag: medal

 Przyznano Medale Starosty Lęborskiego

Przyznano Medale Starosty Lęborskiego

Marek Grzebyta i Ryszard Wenta zostali uhonorowani Medalami Starosty Lęborskiego. Dotychczasowa działalność przewodnika turystycznego i samorządowca znacznie wykraczała poza obszar powiatu lęborskiego, głównie z aspekcie promocyjnym oraz w wymiarze działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Czytaj Dalej