reklama
reklama
Kultura

Czym jest becikowe i komu się należy?

Czym jest becikowe i komu się należy?

Narodziny dziecka to ogromna radość dla rodziców. Wychowanie dziecka i zapewnienie mu odpowiedniego komfortu życia wiąże się jednak z kosztami. Tuż po narodzinach dziecka państwo umożliwia więc staranie się o przyznanie jednorazowej zapomogi tzw. becikowego. Tak jak w przypadku każdej dodatkowej pomocy, by ją otrzymać, należy spełnić kilka warunków. O tym co należy wiedzieć o becikowym w 2022 roku piszemy w poniższym materiale. Zapraszamy do lektury.

reklama

Co to jest becikowe, ile wynosi i komu się należy?

Becikowe to jednorazowa zapomoga przyznawana przez państwo z tytułu narodzin dziecka. Kwota świadczenia to 1000 zł na jedno dziecko. Oznacza to więc, że w przypadku powitania na świecie kilku pociech kwota ta rośnie.

Świadczenie to otrzymają jednak wyłącznie te osoby, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 1922 zł. A dodatkowym warunkiem otrzymania becikowego jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że kobieta w okresie ciąży pozostawała pod opieką medyczną przynajmniej od 10. tygodnia.

Do otrzymania becikowego uprawnieni są rodzice, opiekunowie prawni (czyli tacy, którym opiekę nad dzieckiem powierzył sąd) i opiekunowie faktyczni (czyli tacy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem i złożyli wniosek do sądu o adopcję). Samotni rodzice bądź opiekunowie również mogą ubiegać się o wypłatę zapomogi po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

O becikowe mogą ubiegać się zarówno osoby mieszkające na terytorium Polski jak i osoby zza granicy z polskim obywatelstwem.

Co powinniśmy wiedzieć o becikowym?

Warto mieć na uwadze, że otrzymanie becikowego wiąże się ze spełnieniem listy (poza kryterium dochodowym) obowiązków. Gdy mieścimy się w kryterium dochodowym i uzyskaliśmy prawo do ubiegania się o świadczenie musimy mieć na uwadze, że do wniosku konieczny jest numer PESEL dziecka. Należy więc przed ubieganiem się o becikowe zadbać o przyznanie numeru identyfikacyjnego naszemu dziecku.

Taki wniosek – o becikowe – możemy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia opieki, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18. roku życia.

Poza skróconym aktem urodzenia i kserokopią dowodu tożsamości rodzica czy opiekuna ubiegając się o wypłatę świadczenia należy zadbać o takie dokumenty jak:

  • zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską,
  • oświadczenie, że becikowe na dane dziecko nie zostało dotychczas pobrane,
  • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów, które rodzina osiągnęła w ubiegłym roku,
  • w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

Wnioski należy składać przez portal Emp@tia lub do organu właściwego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków – urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej.

Podmiot państwowy zobowiązuje się co do zasady do rozpatrzenia wniosku w ciągu miesiąca. Jeżeli jednak dany przypadek rodzi wątpliwości bądź jest szczególnie skomplikowany termin ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Wypłata świadczenia następuje na wskazany we wniosku numer konta bankowego bądź za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Więcej na temat becikowego w 2022 roku przeczytasz pod linkiem: https://www.rodzice.pl/becikowe-2022/ Zapraszamy do lektury!

POLECAMY
 
close-link