30/11/2023
Kultura

Ruszyły prace konserwatorskie kaplicy w Garczegorzu. Historię wsi poznają mieszkańcy

Ruszyły prace konserwatorskie kaplicy w Garczegorzu. Historię wsi poznają mieszkańcy

Rozpoczęły się prace konserwatorskie we wnętrzu przykościelnej kaplicy w Garczegorzu. Na początek wydobyto i uporządkowano XVII i XVIII-wieczne trumny i sarkofagi. Okazało się, że zabytek kryje jeszcze sporo tajemnic.  Na prośbę mieszkańców Garczegorza, z inicjatywy pani sołtys, na miejscu zorganizowano spotkanie informacyjne.

reklama

Po wstępnej inwentaryzacji zawartości kaplicy w 2018 roku w obecności przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pracowników Muzeum w Lęborku stwierdzono, iż w jej wnętrzu znajduje się ok. 4 drewnianych trumien i sarkofagów osób dorosłych oraz 1 dziecka datowanych od II poł. XVII w. do k. XVIII w.  Teraz podczas pierwszych prac odkryto jeszcze jedną trumnę i jeden sarkofag. Naukowcy natrafili także na drugą doskonale zachowaną kamienną płytę nagrobną (do tej pory wiadomo było tylko o jednej) oraz oryginalną posadzkę kaplicy. Wydobyto również elementy obić, tkanin oraz obuwia. Na niektórych z nich znajdują się okucia trumienne: cynowe i mosiężne oraz napisy funeralne, z których wynika, że w grobowcu pochowano członków zamożnej rodziny.

reklama

Tegoroczne zadanie to dopiero początek prac nad zabytkiem. Docelowo planowane jest odrestaurowanie całego zabytkowego obiektu, a także ekspozycja kaplicy dla zwiedzających. Pozwoli to utrwalić historię wsi i regionu dla przyszłych pokoleń. Zabytek znacznie wzbogaci wiedzę o historii miejscowości, Gminy Nowa Wieś Lęborska i Ziemi Lęborskiej, szczególnie wśród lokalnej społeczności, pełniąc ważną rolę nośnika historii i tradycji oraz wzmacniając lokalną i regionalną tożsamość.

Prace prowadzone są zgodnie z „Programem prac konserwatorskich przy wyposażeniu funeralnej kaplicy grobowej położonej w Garczegorzu, gm. Nowa Wieś Lęborska”, opracowanym przez dra Marka Kołyszko z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, rzeczoznawcy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych.

O kaplicy przy kaplicy z mieszkańcami Garczegorza

Mieszkańcy wsi chcieli poznać szczegóły ostatnich odkryć z wnętrza kaplicy. Na miejscu, podczas specjalnego spotkania otwartego, dr Marek Kołyszko – autor programu prac przy zabytku i rzeczoznawca Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych opowiedział o odnalezionych artefaktach oraz prowadzonych pracach konserwatorskich przez Oleksy Konserwacja Zabytków.

W spotkaniu uczestniczył także Zachariasz Frącek z Lęborskie Bractwo Historyczne, który przedstawił historię wsi z okresu XVI-XIX wieku, opowiadając o ówczesnych mieszkańcach, relacjach miejscowej społeczności katolickiej i protestanckiej, a także o najprawdopodobniej pochowanych w kaplicy członkach zamożnej rodziny pruskich sędziów, prawników i ostatnich darczyńców zniszczonego przez wichurę w XIX wieku kościoła katolickiego.

Z powodu nasilającego się deszczu spotkanie przeniosło się do znajdującego się w pobliżu kościoła parafialnego, gdzie Pan Zachariasz Frącek zaprezentował zebranym ze swoich prywatnych zbiorów przypisaną dla nieistniejącego kościoła katolickiego w Garczegorzu niemieckojęzyczną księgę liturgiczną z 1824 roku z agendą kościoła katolickiego w Berlinie

reklama
POLECAMY
 
close-link