reklama
Kultura

Konkursem chcą uczyć tolerancji

Konkursem chcą uczyć tolerancji

Konkurs plastyczny dla dzieci, będzie jednym z elementów działań  promujących Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”.

reklama

Konkurs „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam na stałe wpisał się w kalendarz powiatowych obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, który wypada 2 kwietnia. W poprzednich latach dzieci i młodzież szkolna przygotowywała gazetki ścienne o autyzmie, uczestniczyła w teście wiedzy o tym zaburzeniu, malowała, rysowała, projektowała plakaty. W  tym roku z uwagi na pandemię, duża część działań zostanie przeniesiona do internetu.

Poprzez organizację konkursu Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” chce przybliżyć nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom i innym mieszkańcom wiedzę, że wśród nas żyją osoby z autyzmem. Poprzez zaangażowanie w plastyczną aktywność organizatorzy chcą kształtować tolerancyjne postawy w stosunku do tych osób, integrować osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi, zachęcać do twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji. Konkurs ma być dobrym pretekstem do przekazania dzieciom w przystępny sposób informacji o autyzmie. W tym roku konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów trzech pierwszych klas szkół podstawowych. W oddzielnej kategorii oceniane będą dzieci niepełnosprawne.

Prace plastyczne w formacie do A3 należy składać do 30 marca 2021 r. w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. Reja 18 lub przekazywać koordynatorom z ramienia „Niebieskiego Skarbu”

Ogłoszenie wyników nastąpi 8 kwietnia 2021. Dla nagrodzonych i wyróżnionych, przygotowano nagrody.