reklama
Kultura

Więcej możliwości kształcenia w regionie

Więcej możliwości kształcenia w regionie

Nowy kierunek studiów rusza w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Mieszkańcy Pomorza Środkowego od października będą mogli na miejscu studiować Stosunki  międzynarodowe. Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, którzy w dwa lata edukacji będą mogli uzyskać tytuł magistra.

reklama

Studia prowadzone będą w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej. Studenci będą mogli wybrać dwie ścieżki kształcenia: europeistykę lub studia nad konfliktami międzynarodowymi.

Przez dwa lata pod okiem specjalistów, m.in. z zakresu nauk o polityce i administracji, bezpieczeństwie, socjologii, psychologii, prawa i ekonomii, zgłębiać będą wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, które są szczególną sferą aktywności zarówno jednostek i zbiorowości oraz ich instytucji we współczesnym świecie. Będą uczyć się m.in. międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, prawa międzynarodowego i ochrony praw człowieka, funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, a także kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, rozwiązywaniem konfliktów międzynarodowych oraz zasadami prowadzenia polityki zagranicznej.
– Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny, co ma ułatwić studentom szerokie i kompleksowe spojrzenie na dynamicznie zmieniający się obszar relacji między państwami jak i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych  – mówi Marek Brylew, kierownik Katedry Socjologii i Politologii Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej. – Dzięki takiemu podejściu, nasi absolwenci będą gruntownie przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych, wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności w różnych instytucjach krajowych i zagranicznych. Studia te są odpowiedzią na potrzeby regionalnego i krajowego rynku pracy, na którym widać deficyt specjalistów z zakresu administracji publicznej, w tym także znających specyfikę relacji zagranicznych.

Absolwenci Stosunków międzynarodowych będą przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych lub krajowych, współpracujących z zagranicą, w organizacjach pozarządowych oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Będą też mogli przystąpić do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by po zdaniu wymaganych egzaminów, rozpocząć karierę w dyplomacji.

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę
POLECAMY
 
close-link