18/05/2024
Aktualności

Uchwały samorządów powinny być dostępne, a nie są

Uchwały samorządów powinny być dostępne, a nie są

Prokuratura Rejonowa w Lęborku podjęła postępowanie administracyjne w sprawie uchwał dotyczących wypłat diet radnych w gminach, które pod nią podlegają. Są to wszystkie gminy miejskie i wiejskie w powiecie lęborskim. Okazało się, że w każdej z nich uchwały zostały uchwalone w sposób niezgodny z prawem. Sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który orzeknie, co będzie dalej. Sprawa nie ma charakteru karnego, a wyłącznie administracyjny.

reklama

Weryfikacja zgodności z prawem dokumentów, które są uchwalane na terenie gmin, jest jednym z podstawowych obowiązków Prokuratury Rejonowej. Wynika on z obowiązków działalności pozakarnej prokuratury. – W ramach działalności administracyjnej, prokurator ma również obowiązek, w ramach swoich kompetencji, kontrolować zgodność z prawem przepisów prawa lokalnego uchwał rad gmin w regionie – tłumaczy zastępczyni prokuratora rejonowego w Lęborku Dorota Frączek. – Cyklicznie różnego rodzaju uchwały są poddawane kontroli zgodności z prawem. Ma to miejsce w całej Polsce. Niestety w tej sprawie okazało się, że rady gmin niewłaściwie zinterpretowały panujące przepisy.

Problem z uchwałami polega na tym, że rady gmin traktują je jak zapisy prawa wewnętrznego i nie udostępniły treści uchwał do wglądu publicznego, co powinny uczynić. – Ja sama, żeby móc przeprowadzić kontrolę tych uchwał, musiałam zgłaszać się do urzędów gmin z prośbą o udostępnienie – mówi prokuratorka Frączek. – Już to było podstawą do złożenia skargi, ponieważ te uchwały powinny być dostępne do wglądu publicznego. Nie znalazłam jednak żadnych nieprawidłowości w samej treści uchwał. Problem dotyczy tylko dostępności dokumentów, które dotyczą interesu całej społeczności gmin.

Problem zauważył radny Rady Miasta Lęborka Krzysztof Świątczak, który od momentu złożenia skargi przez Prokuraturę Rejonową, złożył dwie interpelacje do burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka, w celu wyjaśnienia sprawy. Od lipca nie otrzymał odpowiedzi na żadną z nich.

– Teraz należy czekać na orzeczenie sądu w Gdańsku – wyjaśnia Dorota Frączek. – Na razie Prokuratura Rejonowa wypełniła wszystkie swoje obowiązki w sprawie uchwał, dotyczących wypłat diet dla radnych. Gdy sąd wyda orzeczenie, dowiemy się, czy uchwały zostaną zaakceptowane, zmienione, czy całkowicie wycofane. Jeśli zostanie podjęty ostatni scenariusz, władze gmin będą musiały opracować nowe projekty uchwał. Trudno jednak określić, ile czasu potrwa samo postępowanie.

W całej sytuacji ważne jest to, że postępowanie nie ma charakteru karnego i nie ma podejrzenia popełnienia przez kogokolwiek przestępstwa. Sprawa ma charakter wyłącznie administracyjny, a problemy poruszane przez prokuraturę są najprawdopodobniej wynikiem błędnej interpretacji zapisów prawa przez władze gmin. Nie zmienia to faktu, że póki co wciąż nie wiemy, na jakich zasadach są przyznawane diety dla radnych, ponieważ dokumenty wciąż są nieopublikowane.

reklama
reklama

1 Komentarz

    A Panowie dziennikarze mogliby najpierw poczytać uchwały o wykorzystywaniu herbów gmin..

Komentarze są wyłaczone