16/06/2024
Aktualności

Obchody Światowego Dnia Inwalidy [Zdjęcia]

Obchody Światowego Dnia Inwalidy [Zdjęcia]

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych (SERiON) powiatu lęborskiego zorganizowało obchody Światowego Dnia Inwalidy. Z członkami stowarzyszenia w kawiarni „Różana” spotkali się m.in. lęborscy samorządowcy.

reklama

Spotkanie, które odbyło się w kawiarni „Różana” w Lęborku otworzył Andrzej Kaczorowski, prezes SERiON wspólnie z Beatą Gołojuch – sekretarzem zarządu stowarzyszenia. Następnie starosta powiatu lęborskiego Alicja Zajączkowska i wicestarosta Edmund Głombiewski złożyli wszystkim zebranym życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości.

Przedstawiciele władz powiatu podziękowali za uczestnictwo w projektach organizowanych m.in. przez Centrum Usług Społecznych, gdzie oprócz dostępnej fachowej pomocy, dostępna jest również przestrzeń umożliwiająca spotkania i konstruktywne wspólne spędzanie czasu, do czego przy każdej nadarzającej się okazji zachęcam. Zwrócono także uwagę na ogromne znaczenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, która skutkuje lepszym zrozumieniem przez ogół społeczności ich potrzeb i problemów, co przekłada się na poprawę jakości funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami.

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Inwalidy przyświecało hasło „Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych”. W komunikacie okolicznościowym stowarzyszenia, zwrócono uwagę na konieczność kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych oraz na to, że we współczesnych czasach to niezbędne do podjęcia wyzwanie wymagające zaangażowania wielu podmiotów, ponieważ przełamywanie barier i stwarzanie warunków do godnego życia osób niepełnosprawnych jest zadaniem w głównej mierze zdrowej części społeczeństwa. Zwrócono uwagę na potrzebę zrozumienia i wspólnego ze środowiskami osób niepełnosprawnych wypracowywania mechanizmów ułatwiających codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnym.

Oprócz przedstawicieli samorządu powiatowego, w spotkaniu uczestniczyła reprezentacja władz miejskich z burmistrzem Lęborka Witoldem Namyślakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Litwinem. Obecne były także przedstawicielki jednostek świadczących pomoc społeczną, Wanda Konieczna, szefowa koła Ligi Kobiet Polskich i o. Robert Wołyniec, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku, gdzie w godzinach porannych odbyła się Msza Święta w intencji osób z niepełnosprawnościami.

W części artystycznej świątecznego spotkania, ze specjalnym programem zaprezentowały się dzieci z Przedszkola nr 6 oraz chór „Radość życia”.

reklama

Źródło / Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lęborku

reklama