30/11/2023
Aktualności

Dyrekcja szpitala boi się, że medycy mogą odejść

Dyrekcja szpitala boi się, że medycy mogą odejść

Pediatra, radiolog, anestezjolog czy specjalista medycyny ratunkowej – lekarzy m.in. tych specjalności poszukuje lęborski szpital. Dyrekcja placówki przekonuje, że sytuacja kadrowa w lecznicy jest stabilna. Przyznaje jednak, że tylko 71 ze 157 medyków pracuje przy ul. Węgrzynowicza na pierwszym etacie.   

reklama

Dyrekcja SPS ZOZ w Lęborku stale poszukuje lekarzy do pracy, ponieważ medycy – w skali całego kraju – należą do zawodów deficytowych. Pozyskanie specjalistów, zwłaszcza wąskich specjalizacji, jest trudne z uwagi na bliskie sąsiedztwo dwóch dużych placówek medycznych, tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku i Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Młodzi lekarze, zwłaszcza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, z reguły wybierają duże specjalistyczne ośrodki.

Sytuacja kadrowa SPS ZOZ jest stabilna, lecz obarczona wysokim ryzykiem migracji kadry lekarskiej do innych podmiotów, dlatego placówka nieustannie i aktywnie poszukuje nowych lekarzy. Jak informuje szpital, obecnie trwają poszukiwania specjalistów z dziedziny medycyny ratunkowej, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, radiologii, rehabilitacji medycznej oraz kardiologii.

Aktualnie lęborski szpital współpracuje ze 157 lekarzami, ale nie wszystkie osoby są zatrudnione w pełnym wymiarze godzin. Tylko dla 71 lekarzy jest on głównym miejscem pracy. W SPS ZOZ zatrudnionych jest też dziewięcioro lekarzy będących obcokrajowcami, w tym również z Ukrainy.

Zatrudnienie specjalistów ze Wschodu nie jest jednak łatwe. Aby wykonywać zawód lekarza w Polsce konieczne jest spełnienie wymagań, o których mowa w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Tylko lekarzom pochodzącym z państw Unii Europejskiej, po zdaniu egzaminu z języka polskiego, uznaje się jako równorzędne specjalizacje uzyskane za granicą. W stosunku do pozostałych lekarzy procedura otrzymania prawa wykonywania zawodu jest bardzo skomplikowana.

Aktualnie lekarze, którzy uzyskali specjalizację we własnym kraju nie mogą liczyć na ich uznanie w Polsce. Lekarze specjaliści mogą jedynie otrzymać zgodę na wykonywanie określonych czynności. Lekarz, który uzyskał tytuł w innym kraju i chce wykonywać zawód na terenie Polski, niezależnie od posiadanej specjalizacji, musi po spełnieniu określonych warunków rozpocząć całą ścieżkę szkolenia w Polsce rozpoczynając od stażu podyplomowego.

Szpital w Lęborku posiada też dziesięć wolnych etatów pielęgniarskich.

reklama
reklama