16/06/2024
Aktualności

Wymyślili kącik czytelniczy między regałami

Wymyślili kącik czytelniczy między regałami

Zakaz handlu w niedziele próbuje ominąć jeden z wejherowskich hipermarketów. W sklepie zamierza prowadzić działalność kulturalną, uruchamiając kącik czytelniczy. Nowe terminy otwarcia reklamowano tak szeroko, że inicjatywą zainteresowała się Inspekcja Pracy, której nie udało się jednak nic ustalić.

reklama

W ostatnim czasie wejherowianie byli bombardowani reklamami jednego z miejscowych marketów. Byli zachęcani do odwiedzania sklepu w niedzielę, a to z powodu otwarcia w nim… kącika czytelniczego. Sprawą zainteresowała się Inspekcja Pracy.

– Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku na bieżąco przeprowadza kontrole placówek handlowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – wyjaśnia Paweł Grabowski, p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

Wynikający z ustawy zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta nie obowiązuje między innymi w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy redakcja przepisu wskazuje, że placówka handlowa powinna stanowić część „zakładu” prowadzącego działalność w jednym z wymienionych zakresów, a nie odwrotnie. – Powyższy warunek do korzystania z wyłączenia od zakazu nie jest więc spełniony w przypadku prowadzenia działalności w zakresie kultury wewnątrz placówki handlowej – podkreśla inspektor.

Dotychczasowe działania kontrolerów z Państwowej Inspekcji Pracy nie wykazały nieprawidłowości w omawianym zakresie w sklepie sieci w Wejherowie. – Podczas próby przeprowadzenia czynności kontrolnych w niedzielę ustalono, że placówka handlowa jest zamknięta – poinformował Paweł Grabowski.

Gdyby inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów mogliby ukarać sprawcę naruszenia mandatem lub skierować wniosek o ukaranie do sądu.

reklama