reklama
Aktualności

Plac Kopernika przed sądem do remontu…

Plac Kopernika przed sądem do remontu…

Radni piszą pisma a dziury na Placu Kopernika jak były tak są… Wniosek o remont części Placu Kopernika pomiędzy budynkiem sądu a kościołem zgłosił do ratusza radny Krzysztof Świątczak. Wnioskuje on o zerwanie asfaltu i odsłonięcie przedwojennej kostki. Bezskutecznie o to samo wnioskował w połowie 2022 roku radny Zbigniew Rudyk. Który z nich okaże się skuteczniejszy?

reklama

„W dniu wczorajszym zgłosili się do mnie mieszkańcy miasta Lęborka którzy stwierdzili, iż w zeszłym roku została zakończona rewitalizacja Placu Kopernika w Lęborku. Nawierzchnia jezdni oraz chodniki zostały wyłożone kostką brukową. Remont jezdni zakończono na wysokości budynku nr. 4 przy ul. Plac Pokoju. W przedmiotowym budynku mieści się Sąd Rejonowy w Lęborku. Odcinek jezdni na wysokości Sądu Rejonowego oraz droga dojazdowa do skrzyżowania Plac Pokoju z ul. Al. Wolności nie została objęta remontem. W tych miejscach jezdnia pokryta jest warstwą asfaltu. Na wyżej wymienionym odcinku jezdnia posiada liczne dziury i nierówności o dość dużych wymiarach w których gromadzi się woda po opadach atmosferycznych. Pod uszkodzoną warstwą asfaltu widoczna jest kostka brukowa. Mając powyższe na uwadze udałem się we wskazane miejsce, gdzie w pełni potwierdziłem przekazaną informację. W związku z tym proszę o pilny remont powyższego odcinka jezdni oraz rozważenie możliwości zerwania całej warstwy asfaltu i pozostawienie po uprzednim wyremontowaniu kostki która znajduje się na całym odcinku jezdni pod warstwą asfaltową” – czytamy we wniosku do ratusza Krzysztof Świątczak.

Ulica jest w bardzo złym stanie, a przy tym jest dość mocno uczęszczana przez rodziców dzieci z tzw. „Małej Czwórki”, pracowników i klientów sądu oraz parafian „Korony”.

POLECAMY
 
close-link