18/05/2024
Aktualności

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku dla gospodarstw domowych 

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku dla gospodarstw domowych 

W dn. 18.10.br weszła w życie ustawa z 07.10.br o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Na podstawie wspomnianej wyżej ustawy ceny energii na poziomie z 2022 roku będą obowiązywać także w 2023 roku, jeśli roczne zużycie prądu nie przekroczy:

reklama

2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,

2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników.

Przypominamy jednocześnie, że gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy stosowne oświadczenia. Zgodnie z art. 9 ust. 13 cytowanej wyżej ustawy oświadczenie takie winno być złożone niezwłocznie, nie później jednak niż do dn. 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji wraz ze wzorami oświadczeń dla poszczególnych dostawców prądu:

reklama
▪️PGE > https://pge-obrot.pl/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-r

▪️Tauron > https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu

▪️Energa > https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu

▪️Enea > https://www.enea.pl/zamrozenie-cen

▪️Eon > https://eon.pl/tarcza-solidarnosciowa

Grafika: East News

reklama
POLECAMY
 
close-link