Kultura

Konkurs fotograficzny „Jak z okładki”

Konkurs fotograficzny „Jak z okładki”

Już w piątek, 22 kwietnia o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku odbędzie się konkurs fotograficzny ,,Jak z okładki’’.

reklama

Celem konkursu jest upowszechnianie literatury w niekonwencjonalny sposób. Konkurs jest kontynuacją wystawy „Jak z okładki”, gdzie w role modelek wcieliły się bibliotekarki. Za pomocą fotografii można wyrazić wiele, odtworzyć klimat epoki, nawiązać do tematyki, tytułu czy okładki książki

Zachęcamy do udziału pasjonatów fotografii i książek, amatorów fotografii, profesjonalnych fotografów, kluby fotograficzne, bez ograniczeń wiekowych.

Regulamin konkursu fotograficznego „Jak z okładki”:

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

2. Konkurs jest adresowany do osób z powiatu lęborskiego oraz związanych z ziemią lęborską i nie ma ograniczeń wiekowych.

3. Na konkurs należy nadsyłać zdjęcia inspirowane okładką dowolnej książki, bezpośrednio albo w artystyczny sposób. Liczy się kreatywność i ciekawe zaprezentowanie tematu okładki. Fotografie mogą prezentować zdarzenia, miejsca, ludzi, twarze, itp.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

5. Wymogi techniczne dotyczące zgłaszanych prac:

– format: jpg, tiff,

– jakość pozwalająca na wydruk zdjęcia w formacie co najmniej A3,

– rozmiar pliku nieprzekraczający 10 MB,

– dłuższy bok zdjęcia w przedziale 3000-5000 pixeli,

– nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko autora,

– dopuszcza się stosowanie fotomontaży i obróbkę w programach graficznych.

6. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej do 22 kwietnia 2022 r. na adres mbp.lebork.konkursy@gmail.com wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego, bądź dostarczyć do sekretariatu biblioteki

załącznik: http://www.biblioteka.lebork.pl/…/konkurs…/

7. Prace dostarczone po terminie lub niespełniające regulaminowych wymogów nie wezmą udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz naruszających prawa osób trzecich.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.

9. Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięskie prace, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy. O ilości nagrodzonych prac, przyznanych nagrodach i formie ich wyeksponowania decydują organizatorzy konkursu.

POLECAMY
 
close-link