16/06/2024
Aktualności

Powiat Lęborski wozi mieszkańców za darmo. Jak zamówić usługę?

Powiat Lęborski wozi mieszkańców za darmo. Jak zamówić usługę?

Powiat Lęborski realizuje usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. na rehabilitację, do teatru, szkolenia zawodowe czy załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie województwa pomorskiego. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.

reklama

Usługa jest skierowana do osób o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikające z ograniczonej sprawności. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

Usługę można zamawiać dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu: 720 820 006 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Możliwy jest kontakt przez sms, a także w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: doortodoor@starostwolebork.pl, istnieje również możliwość złożenia prostego pisma (formularza) oraz zamówienia usługi osobiście w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę. Zapotrzebowanie na ww. usługę należy zamawiać z wyprzedzeniem czasowym 7 dni roboczych. Po weryfikacji spełnienia kryteriów i potwierdzeniu wolnego terminu usługi,  użytkownik otrzyma potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w planowanym przez niego dniu. Podczas kontaktu z pracownikiem merytorycznym ds. realizacji usług osoba zainteresowana transportem, zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu przejazdu, ale także celu transportu oraz zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby podczas usługi.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door – który znajduje się na stronie www.powiat-lebork.com

Otrzymany przez samorząd grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa w całości koszty przedsięwzięcia m.in. zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia kierowcy, asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz pracownika merytorycznego ds. realizacji usługi.

reklama