reklama
reklama
Kultura

„Tu rodziła się Solidarność”

„Tu rodziła się Solidarność”

To tytuł wystawy plenerowej, która 21 lipca br. stanęła na Placu Pokoju w Lęborku. Jej otwarcie poprzedziły wydarzenia związane z upamiętnieniem osób i wydarzeń tworzących lęborskie korzenie Wolności i Solidarności, składając symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II, Obeliskiem Niepodległości, pomnikiem gen. Stanisława Sosabowskiego oraz upamiętnieniem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Korzystając z zaproszenia IPN, w wydarzeniach uczestniczyli: Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska, Wicestarosta Lęborski – Edmund Głombiewski, Burmistrz Miasta Lęborka – Witold Namyślak oraz inni przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji zakładowych SOLIDARNOŚCI, a przede wszystkim wielu działaczy i ludzi biorących udział w lipcowym strajku.

reklama

Wystawę otworzył dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Pan Mirosław Golon, nawiązujący w swej wypowiedzi do historii rodzącej się SOLIDARNOŚCI oraz „walki pokojowej” o wolną Polskę.

Wystawa jest jedną z 53, prezentowanych w całej Polsce, w ramach 40. Rocznicy Powstania NSZZ Solidarność. Inauguracja wystawy odbyła się w Mielcu, w miejscowości, w której „Świat pracy wywalczył powstanie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych pn. „Solidarność”. Dzięki odwadze pracowników WSK PZL Mielec przyniosła upragnione zwycięstwo (…) wspomniał podczas otwarcia pierwszej wystawy, prezes IPN, dr Jarosław Szarek.

Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim.

Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. W Lęborku będzie dostępna do 12 sierpnia.