reklama
Kultura

Pomorska Rada Oświatowa na temat ograniczenia kompetencji samorządów w obszarze oświaty

Pomorska Rada Oświatowa na temat ograniczenia kompetencji samorządów w obszarze oświaty

Pomorska Rada Oświatowa zajęła stanowisko w kwestii zmian przepisów ograniczających kompetencje i samodzielność samorządów w obszarze oświaty. Zmiany takie rozważa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Chodzi o zmiany dotyczące sposobu wyboru dyrektora szkoły oraz jego odwołania. Według projektu zmian kuratorowi oświaty przysługiwać ma aż pięć głosów podczas rekrutacji dyrektora, będzie on też mógł wnioskować o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Zaniepokojenie członków rady budzi też fakt, że dyrektor szkoły będzie miał obowiązek uzyskać pozytywną opinię i akceptację kuratora przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje.

reklama

Członkowie rady w swoim stanowisku podkreślają, że regulacje centralizujące zarządzanie oświatą ograniczą samorządom, ale także uczniom, dyrektorom i nauczycielom, możliwość wpływania na jakość pracy szkół i placówek oświatowych. Zniweczy to wieloletnie starania wielu pokoleń Polaków o urzeczywistnienie idei samorządności będącej filarem III RP.

Komentarze