16/06/2024
Aktualności Kultura

Najmłodsi recytowali poezję we Fregacie [ZDJĘCIA]

Najmłodsi recytowali poezję we Fregacie [ZDJĘCIA]

Już po raz dziewiąty w Lęborskim Centrum Kultury Fregata odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wiosenny Powiew Poezji” im. Gustawa Holoubka. Co roku wydarzenie organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.

reklama

Trzygodzinne zmagania recytatorskie oceniało jury w składzie: Bogdan Libich –przewodniczący jury i były dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, Ewa Szułczyk-Żurawaska – dyrektor Centrum Rozwoju Osobistego Modus, Adam Wiśniewski – pomysłodawca konkursu, Teresa Szczepańska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i Zofia Biskupska-Lisiecka – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Lęborku.

W każdej z czterech kategorii konkursu jurorzy oceniali dobór repertuaru (wartość artystyczną utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku), interpretację utworu (odkrywcza, zaskakująca, oryginalna, konsekwentna) i kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu). Wyróżnikiem tego konkursu, zapewniającym bezstronność ocen i nie zakłócania oceny wrażeniami wizualnymi jest to, że członkowie jury nie widzą wykonawców podczas prezentacji wierszy. Na prezentację dowolnego utworu (niekoniecznie związanego z tytułową wiosną) każdy z uczestników miał czas ograniczony do 5 minut. Wyjątek stanowiła grupa najmłodsza wiekowo, w której czas prezentacji ustalono na 2 minuty. O kolejności prezentacji decydowało losowanie. Na laureatów czekały nagrody rzeczowe, które wręczali członkowie jury i starosta Alicja Zajączkowska. Uzupełnieniem nagród są warsztaty dla laureatów z aktorem Marcinem Borchardtem, które pozwolą na dalsze doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Wyniki w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

Kategoria klas I – III szkoły podstawowej
I miejsce – Agata Brzóska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku
II miejsce – Julia Rompa – Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego
III miejsce – Nina Mielewczyk – Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Kategoria klas IV – VI szkoły podstawowej
I miejsce – Anna Pietruszyńska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku
II miejsce – Aleksandra Murawska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku
III miejsce – Maja Kendyś  – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej

Kategoria klas VII – VIII szkoły podstawowej
I miejsce – Amelia Jadowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku
II miejsce – Maciej Tubacki – Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku
III miejsce – Natalia Szymikowska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku

Kategoria szkół ponadpodstawowych
I miejsce – Patryk Buczma – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
II miejsce – Zuzanna Jereczek – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku
III miejsce – Jakub Kubiś – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku

reklama

Źródło / Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lęborku

reklama