14/04/2024
Aktualności

Uwaga! Woda została skażona

Uwaga! Woda została skażona

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku poinformował o wykryciu bakterii z grupy coli w systemie wodociągów we wsi Lubowidz. Do czasu oczyszczenia używana woda musi być przegotowana, aby uniknąć zarażenia się bakterią.

reklama

Bakterie grupy coli (total coliforms) to do niedawna powszechnie stosowany wskaźnik jakości
wody. Do bakterii grupy coli, poza E. coli (bakteria grupy coli typu kałowego) zalicza się też bakterie z rodzaju Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, jak również Serratia, Hafnia (Leclerc i wsp.,
2001). Wszystkie bakterie grupy coli należą do rodziny Enterobacteriaceae, a obecnie obowiązująca definicja (WHO 2011) określa, że są to drobnoustroje mające zdolność do wytwarzania
enzymu β-D-galaktozydazy, na której aktywności oznaczaniu opiera się większość stosowanych
obecnie metod wykrywania tych bakterii w wodzie. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego.

Zgodnie z najnowszymi badaniami wody, wykonanymi przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lęborku, w wodzie w Lubowidzu znajdują się bakterie z grupy coli. Testy wykazały, że stężenie bakterii nie przekracza 10 jtk (jednostek tworzących kolonię) w 100 ml badanej wody. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2017 roku w wodzie przeznaczonej do spożycia nie dopuszcza się parametrów powyżej 0 jtk w 100 ml badanej wody.

Na czas oczyszczania sieci z bakterii zabrania się spożywania wody bez uprzedniego przegotowania jej przez min. 2 minuty. Takie samo postępowanie dotyczy się wody używanej do przygotowywania posiłków, mycia naczyń, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda może za to być używana bez przegotowania do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.

Zgodnie z informacjami z Inspektora Sanitarnego w Lęborku trwają już prace nad przywróceniem zdatności wody, jednak nie wiadomo kiedy dokładnie zostaną zakończone. Do tego czasu mieszkańcy Lubowidza są zobowiązani przestrzegać wymienionych restrykcji.

Fot. Unsplash/gov.pl

reklama
POLECAMY
 
close-link