03/03/2024
Aktualności

Dwanaście milionów na kształcenie specjalistów [Zdjęcia]

Dwanaście milionów na kształcenie specjalistów [Zdjęcia]

Branżowe Centrum Umiejętności dla sektora energetyki wiatrowej powstanie w Lęborku. O założeniach wartego 12 mln zł projektu dyskutowano podczas konferencji inauguracyjnej zorganizowanej w lęborskim starostwie.

Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce 27 listopada na konferencji z udziałem jego wykonawców oraz zaproszonych reprezentantów samorządu i branży energetyki wiatrowej. Byli wśród nich fachowcy z branży energetycznej, reprezentacja władz powiatu lęborskiego, samorządowcy z miast i gmin powiatu oraz przedstawiciele jednostek oświatowych. Podczas spotkania w lęborskim starostwie omawiano szczegóły dotyczące realizacji wartego 12 mln zł projektu, którego inicjatorem jest Rada Powiatu Lęborskiego. Będzie to pierwsze w Polsce Centrum Branżowe dedykowanego energetyce wiatrowej. Stworzenie pionierskiego centrum kompetencji będzie możliwe dzięki współpracy z liderami branżowymi, takimi jak Grupa Orlen, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) i Windhunter Academy.

W swoim wystąpieniu starosta powiatu lęborskiego Alicja Zajączkowska podkreśliła, że ważne jest, by młodzież kształciła się w specjalizacjach będących przyszłością. Dodała, że jest to szansa dla uczniów, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z rozwijającym się sektorem odnawialnych źródeł energii, zyskując zawodową stabilizacje i dochody na wysokim poziomie.

Pomysłodawcą Branżowych Centrów Umiejętności jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w danej branży energetyki.  Mają one na celu wspieranie współpracy między interesariuszami branżowymi, czyli pracodawcami a instytucjami szkolnictwa wyższego i zawodowego dla budowania nowego pokolenia nauczycieli i specjalistów, którzy sprostają zmieniającym się potrzebom branży.

W ciągu najbliższych lat ma powstać 120 takich centrów w Polsce – każde specjalizujące się w innym zawodzie. Lębork skoncentruje się na energetyce wiatrowej, czyli sektorze, który odnotował znaczny wzrost potencjału na lądzie oraz jest gotowy do uruchomienia pierwszych polskich morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

reklama
reklama

Źródło / Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lęborku

reklama