03/03/2024
Aktualności

Druhowie będą pracować bezpieczniej

Druhowie będą pracować bezpieczniej

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lęborskiej wzbogaciła się w nowy sprzęt. Strażacy ochotnicy mogli kupić go dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jednostka OSP z Nowej Wsi Lęborskiej otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 25 tys. zł. Pieniądze mogły być wykorzystane na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków indywidualnej ochrony.
Strażacy z Nowej Wsi Lęborskiej zdecydowali się na wentylator Rosenbauer Fanergy V 16, dziesięć par butów specjalnych gumowych oraz sześć par rękawic.

reklama

Inwestycja była możliwa dzięki złożonemu wnioskowi do tegorocznej edycji programu „Florek”, którego celem jest podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

W tym roku WFOŚiGW miał do rozdysponowania dwa miliony złotych, a w ubiegłym było to cztery miliony złotych, które trafiły do 10 tysięcy ochotników, pełniących służbę w 600 oddziałach OSP na Pomorzu.

reklama

Źródło / Zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lęborskiej

reklama