15/07/2024
Aktualności

Czad i pożar to poważne zagrożenia – nie zapomnij wyczyścić komina na zimę

Czad i pożar to poważne zagrożenia – nie zapomnij wyczyścić komina na zimę

Zima zbliża się wielkimi krokami. Każdy posiadacz aktywnego komina zobowiązany jest do odpowiedniego zadbania o jego stan. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi mandat do 500 zł, a niewyczyszczony komin może doprowadzić do tragedii.

reklama

W sezonie grzewczym należy pamiętać o częstych przeglądach i czyszczeniu kominów. Zapchany sadzą komin może nie tylko spowodować dostawanie się CO, czyli tzw. czadu, do mieszkania lub domu, ale także może dojść do zapalenia się sadzy w kominie i w efekcie do pożaru całego budynku.

Czad jest jednym z bardziej niebezpiecznych „zabójców”, ponieważ jest gazem całkowicie bezwonnym i niewidocznym dla ludzkiego oka. Zatruci czadem prawdopodobnie do ostatniej chwili nie będą świadomi, co właściwie się stało. Niedrożny komin może spowodować przedostawanie się spalin, w tym także CO, do przestrzeni mieszkalnych. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Podobnie jest w sytuacji, gdy dojdzie do zapalenia komina. W takich sytuacjach kominy potrafią się nagrzewać do naprawdę ogromnych temperatur, a interwencje straży pożarnej są nieuniknione. Niestety, ale za pożar spowodowany niewłaściwym konserwowaniem komina jest odpowiedzialny właściciel lub administrator nieruchomości. Prawo jasno określa, że zarówno zarządcy nieruchomości wspólnych (spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot), jak i właściciele domów  prywatnych są zobowiązani do utrzymania w należytym stanie technicznym i regularnej kontroli m.in. instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Ustawa – Prawo budowlane stanowi, że: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Właściciel lub lokator mieszkania lub domu, na którym spoczywa obowiązek dbania o instalacje i przewody, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Karę pieniężną może także orzec sąd. Ponadto niekontrolowany przez kominiarzy dom lub mieszkanie może być odcięty od dostaw gazu ze względów bezpieczeństwa. W razie pożaru brak okresowych kontroli kominiarskich może być podstawą odmowy przez firmę ubezpieczeniową wypłaty należnego odszkodowania.

Najpoważniejszą konsekwencją jaka może się wydarzyć w niesprawdzanych instalacjach gazowych i przewodach kominowych jednak jest śmiertelnie groźne zaczadzenie (zatrucie bezwonnym tlenkiem węgla), które co roku w okresie grzewczym powoduje wiele wypadków śmiertelnych.

fot. pixabay.com

reklama