18/05/2024
Aktualności

Straż pożarna i policja apelują o zaprzestanie wypalania traw [Zdjęcia]

Straż pożarna i policja apelują o zaprzestanie wypalania traw [Zdjęcia]

Nielegalny proceder wypalania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych zbiorach prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego. Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe. Unoszący się dym jest również zagrożeniem na drodze, wynikającym z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

reklama

W 2022 roku w powiecie lęborskim strażacy wyjeżdżali 54 razy do pożarów traw, łąk, pastwisk i nieużytków rolnych. Natomiast w tym roku takich interwencji podjęli już 45. W 10 z nich asystowali im policjanci, którzy prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie nielegalnego wypalania trawy i przypominają, że ten proceder jest szkodliwy dla środowiska i prawnie zabroniony.
Jedno z z ostatnich takich zdarzeń miało miejsce w niedzielę, 28 maja, w Leśnicach:
https://www.lebork24.info/2023/05/28/strazacy-walcza-z-pozarem-traw-w-lesnicach-zdjecia/

Jednak, jak informują strażacy, istna plaga pożarów traw występuje przede wszystkim w rejonie Bąsewic i Tawęcina w gminie Nowa Wieś Lęborska.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa.

Policja przypomina, że wypalanie traw jest niedozwolone, o czym mówią odpowiednie przepisy prawne.

Ustawa o ochronie przyrody:

Zgodnie z art. 124 ustawy „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Zgodnie z art. 130a ust.1 „Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych”.

Ustawa o lasach:

Zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2. korzystania z otwartego płomienia;
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Kodeks wykroczeń:

Art. 82 § 1 „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (…)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Art. 82 § 3 „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Art. 82 § 5 „Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Kodeks karny:

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu karnego odpowiada ten, „kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru (…)”. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, „kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że za większość pożarów traw i nieużytków rolnych odpowiedzialny jest człowiek.

Jeśli widzisz pożar dzwoń pod numer alarmowy 112.

reklama

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
Zdjęcia: OSP Tawęcino

Zdjęcia: Bartłomiej Janneck

reklama

1 Komentarz

    Tu nie ma co apelować. Tylko karać sprawcę jak się złapie mandatem z najwyższej półki.

Komentarze są wyłaczone

POLECAMY
 
close-link