03/03/2024
Aktualności

Możesz dostać z ZUS nawet 300 tys. zł

Możesz dostać z ZUS nawet 300 tys. zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. W tegorocznej edycji pula środków wynosi 100 mln zł. Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej będzie można składać od 17 kwietnia do 18 maja.

reklama

Jednym z zadań ZUS-u jest finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. W tym celu ubezpieczyciel dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pod uwagę brana jest też redukcja niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości minimum 10 tys. zł. ZUS dofinansuje 80 proc. szacowanej wartości projektu, ale nie więcej niż 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych i 300 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Pieniądzr na ten cel pochodzą z funduszu wypadkowego.

Warunek przyznania dofinansowania jest jeden: projekty mają bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Wnioskować można m.in. o zakup maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym czy urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Co ważne, w konkursie brać mogą płatnicy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami. Nie mogą oni też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. O dopłatę można się starać nie częściej niż raz na trzy lata.

Wnioski rozpatrywane są w dwóch etapach. W pierwszym ZUS sprawdza ich kompletność i poprawność pod kątem formalnym. W drugim odbywa się merytoryczna weryfikacja, którą przeprowadzają eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl w terminie od 17 kwietnia do 18 maja. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować elektronicznie na e-mail: konkurs@zus.pl.

reklama
POLECAMY
 
close-link