03/03/2024
Aktualności

Odśnieżanie ściśle tajne. Radny prosi o hasło…

Odśnieżanie ściśle tajne. Radny prosi o hasło…

Trasy przejazdów i czas pracy pługów odśnieżających Lębork od grudnia 2022 roku próbuje poznać radny miejski Włodzimierz Klata. Wszystkie maszyny w mieście monitorowane są systemem GPS. Niestety urzędnicy nie chcą udostępnić tych danych. Sfrustrowany radny skontaktował się z operatorem systemu GPS firmą Navisoft, która może mu w każdej chwili stworzyć konto do samodzielnej analizy spływających podczas „Akcji Zima” danych. Potrzebna jest zgoda ratusza. Czy ją otrzyma? To bardzo wątpliwe.

reklama

W piśmie Włodzimierza Klaty do burmistrza Lęborka czytamy:

W dniu 7.12.2022 poprosiłem o przesyłanie niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca (grudzień 2022 marzec 2023) danych z systemu kontroli floty odnośnie do wykonanych zabiegów zimowego utrzymania w zakresie rodzaju wykonanego zabiegu (odśnieżanie, likwidacja śliskości), jego zakresu (jezdnia, chodnik)oraz miejsca i momentu wykonania. Miały one dotyczyć ulic: Bieszki, Armii Krajowej (od Mireckiego do Al. Wolności), Czołgistów, 1-go maja, Okrzei, Mireckiego, Jagiellońskiej. Do chwili obecnej danych tych nie otrzymałem. Proszę mieć na uwadze, że jako radny zobowiązany jestem do kontroli wykonywania zadań komunalnych. Propozycja Pana Burmistrza wglądu przez obserwację monitora urzędnika w ratuszu wydaje się niepraktyczna, a dla urzędnika czasochłonna, bo spokojna analiza raportów wymaga czasu.

Kontaktując się z firmą Navisoft ustaliłem, że nie ma trudności w udostępniania plików, a posiadany w ratuszu system kontroli floty ma możliwość eksportu danych do takich formatów jak PDF, Excel (XLS), czy JPG. Jednocześnie konsultant firmy zaproponował rozwiązanie nie wymagające nakładu pracy urzędników, aby na wniosek ratusza firma Navisoft utworzyła dla radnego tzw. użytkownika, który może samodzielnie generować i analizować interesujące go raporty w sposób bezpieczny dla danych źródłowych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udostępnienie mi statusu użytkownika jw. lub niezwłoczne przekazanie w formie elektronicznej raportów w formie arkuszy Excel oraz jednoznacznie skorelowanych z nimi kolorowych plików pdf obrazujących graficznie pokonane w danym dniu trasy, wraz z objaśnieniami umożliwiającymi identyfikację czasu, miejsca, rodzaju i zakresu wykonanej usługi

reklama
reklama
POLECAMY
 
close-link