reklama
Aktualności

Wyróżnienia dla przedstawicielek Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Wyróżnienia dla przedstawicielek Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował 1 lutego uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie wydarzenia pracownikom urzędów pracy z województwa pomorskiego wręczone zostały wyróżnienia za szczególne osiągnięcia zawodowe w 2022 r. Nagrodzono także urzędniczki z Lęborka.

reklama

Wyróżnione zostały Pani Halina Kołodziejczyk oraz Pani Sylwia Krawczyk-Rychlik, które na co dzień pomagają pracodawcom m.in. w załatwianiu spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, a w szczególności za pomoc obywatelom Ukrainy przybywającym na teren naszego powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – informują przedstawiciele PUP Lębork.

Spotkaniu towarzyszyła konferencja pt. „Wielokulturowość rozwija, wielokulturowość wzbogaca rynek pracy”.

Co roku 27 stycznia pracownicy pomorskich urzędów pracy obchodzą Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Upamiętnia on podpisanie dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami z 27 stycznia 1919 r. Dokument ten uznaje się za początek Publicznych Służb Zatrudnienia, w tym powiatowych oraz wojewódzkich urzędów pracy. Obecnie w kraju funkcjonuje 340 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy, które realizują zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W województwie pomorskim zlokalizowanych jest 17 PUP-ów oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.


Zdjęcia: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

POLECAMY
 
close-link