13/04/2024

Czystość lasów jest niezwykle istotnym zagadnieniem, widoki, barwny krajobraz, świeże powietrze, śpiew ptaków, cisza… Las zaprasza na swoje łono do odpoczynku, spacerów, wycieczek rowerowych, podziwiania jego piękna i wytchnienia od codzienności. W jaki sposób możemy mu to odwzajemnić? Przede wszystkim mamy prawny obowiązek dbać o jego czystość i go nie zaśmiecać, z czym niestety mamy coraz większy problem. Raz po raz informujemy na naszych łamach o zaśmiecaniu lasów i łąk. Co gorsza praktycznie w każdym lesie możemy się już natknąć na śmieci, choć nierzadko tuż obok widzimy tabliczkę z napisem… „Teren leśny monitorowany”.

reklama

Taka sytuacja miała właśnie miejsce na terenie gminy Wicko w bezpośrednim sąsiedztwie drogi zbiorczej 1306G relacji Sarbsk – Sasino, konkretnie zaś ok. 600 m od skrzyżowania drogi 1306G z drogą 1309G (w stronę Bargędzina i Roszczyc). Tam też po prawej stronie drogi do Sasina zalega mnóstwo mniejszych i większych śmieci, z których część została najprawdopodobniej wyrzucona przez okno samochodu. W tym miejscu rodzi się pytanie, ile takich miejsc znajduje się jeszcze w naszym powiecie? Jeżeli znacie takie miejsca, nadsyłajcie zdjęcia wraz z potencjalną lokalizacją.

Warto pamiętać, że zaśmiecanie lasu stanowi wykroczenie opisane w art. 162 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z komentowanym art. 162 § 1 „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Z kolei § 2 art. 162 stanowi, że „Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny”.

Wyrzucenie plastikowej butelki w lesie czy zwykłego opakowania po batoniku będzie stanowić zaśmiecanie lasu, z kolei wywiezienie do lasu większej ilości śmieci np. całego kontenera śmieci będzie już kwalifikowane jako składowanie odpadów w lesie a co za tym idzie może takiej osobie grozić surowsza sankcja karna. Za popełnienie wykroczenia w typie podstawowym z art. 162 § 1 k.w. (np. za wyrzucenie podczas spaceru plastikowej butelki) grozi kara grzywny, którą można orzec w granicach od 20 do 5000 zł (art. 24 § 1 k.w.) albo kara nagany. Z kolei za popełnienie wykroczenia w typie kwalifikowanym z art. 162 § 2 k.w. (np. składowanie w lesie odpadów) grozi kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni (art. 19 k.w.) lub kara grzywny do 5000 zł.

W postępowaniu mandatowym np. wobec sprawcy złapanego na gorącym uczynku wyrzucania śmieci w lesie można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku zbiegu dwóch wykroczeń nawet do 1000 zł (np. wjazd do lasu pojazdem w miejscu niedozwolonym i zaśmiecanie lasu). Mandat karny może wobec sprawcy zastosować Policja lub Straż Leśna. W sytuacji gdy sprawa trafi do Sądu grzywna może wynosić nawet, jak już wspomniano do 5000 zł.

Opracowano na podstawie: sc.org.pl

reklama
reklama
POLECAMY
 
close-link